Kristoffer Aasebø

Partner

Mobil: 995 23 554
E-post: kaa@bull.no

 

 

Hovedarbeidsområder

Kristoffer Aasebø bistår i hovedsak med rådgivning innen fast eiendom, restrukturering, konkurs, transaksjoner, kontraktsrett, plan- og bygningsrett og forvaltningsrett. Har vært sentral i en rekke transaksjoner som har involvert større eiendommer og eiendomsselskaper. Bistår eiendomsselskaper og andre virksomheter med spørsmål knyttet til husleie, plan- og bygningsrett og andre juridiske spørsmål knyttet til forvaltning/drift/vedlikehold av fast eiendom. Bistår selskaper, styremedlemmer og norske og utenlandske kreditorer med spørsmål knyttet til insolvens og styreansvar. Er fast konkursbostyrer ved Oslo byfogdembete. Er spesialist på restrukturering av eiendomsselskaper og andre selskaper med økonomiske problemer. Benyttes jevnlig som foredragsholder innenfor konkurs og eiendom. Har publisert flere artikler som tar for seg problemstillinger i grenseland mellom forvaltningsrett og kontraktsrett. Har også vært dommerfullmektig ved Ytre Follo tingrett i Drøbak.

Annet
Legal 500 EMEA skriver følgende i sin rapport for 2013:

«The ‘knowledgeable’ Kristoffer Aasebø is excellent for domestic real estate restructurings.»

Utdannelse
Juridisk embedseksamen, Universitetet i Oslo, 2000

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co, 2011-
Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo, 2010
Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo, 2006-2009
Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo, 2003-2005
Dommerfullmektig Ytre Follo tingrett, Drøbak, 2001-2003
Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo , 2000-2001
Vitenskapelig assistent, Instituttet for offentlig rett, Universitetet i Oslo , 1998-1999

Publikasjoner/foredrag:
Dekningsloven kommentarutgave (Gyldendal 2015), hovedforfatter, medforfattere Leif Petter Madsen og Siv Sandvik
Tidsskrift for Forretningsjus nr. 1 2003: Avtale under trussel om eksproprisjon
Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 4-5 2001: Saklighetskrav til forretningsavtaler i et marked med rettslige etableringssperrer
Folkerettslig tekstsamling, (Cappelen), medredaktør sammen med Magnus Buflod og Knut Anders Sannes
Jevnlig bidragsyter til Bladet Næringseiendom
Har holdt en rekke foredrag og seminarer for Juristenes Utdanningssenter og Universitet i Oslo innen konkurs, forvaltningsrett og plan- og bygningsrett
Paragraf 1, Cappelen (2007) medforfatter sammen med Knut Anders Sannes og Magnus Buflod

Språk
Norsk, morsmål
Engelsk
Tysk, grunnleggende