Klemet Gaski

Partner

Mobil: 419 16  583
E-post: kig@bull.no

Hovedarbeidsområder

Klemet Gaski bistår i hovedsak med rådgivning innen forretningsjuridiske fagområder med hovedvekt på ansvarsspørsmål, og da særlig innenfor styre-, advokat- og revisoransvar samt innenfor restrukturering og insolvens. Klemet er fast oppnevnt bostyrer ved Oslo byfogdembete og har svært lang erfaring med å bistå selskaper og dets ledelse når disse opplever økonomiske utfordringer. Evnen til å analysere tallmateriale og benytte dette opp mot konkrete juridiske problemstillinger er ofte nevnt av klienter som en spesialkompetanse Klemet innehar. I tillegg er han kjent for å finne og fremforhandle gode utenrettslige løsninger til beste for klient når det er mulig.

Rangeringsbyrået The Legal 500 (2020-utgaven) anbefaler Klemet som en ekspert innenfor profesjonsansvar i kategorien Forsikring.

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co Advokatfirma AS, 2016–
Advokatfullmektig, fast advokat og senioradvokat, Advokatfirma DLA Piper Norway DA, 2004–2016
Advokatfullmektig, Rime & Co Advokatfirma AS, 2000–2004
Juridisk førstekonsulent, Direktoratet for Arbeidstilsynet, 1999–2000

Utdannelse
Universitet i Oslo, Cand. jur., 1999

Verv
Styremedlem, Bull & Co Advokatfirma AS 2018–
Styremedlem, Global Sourcing & Logistics AS 2006–2017
Styremedlem, EFP Nordic AS 2010–2017

Språk
Norsk, morsmål
Engelsk (flytende)