Kjersti C. Jensen

Partner

Mobil: 950 07 241
E-post: kcj@bull.no

 

Hovedarbeidsområder

Kjersti jobber med fast eiendoms rettsforhold og har særlig veisaker som sitt ekspertområde, i tillegg arbeider hun med miljørett og fornybar energi.
Hun bistår både offentlige og private klienter med problemstillinger knyttet til plan- og byggesaksbehandlinger, og ved grunnerverv nødvendig for å gjennomføre plan. Et hovedarbeidsområde har i de sener år vært knyttet til plikten til å opparbeide vei, vann og avløp, med tilhørende refusjonsoppgjør. Hun har også god kjennskap til avtaler knyttet til annen infrastruktur i eller ved vei. Kjersti holder kurs og foredrag innen disse temaene.

Videre bistår hun ved problemstillinger knyttet til jordskifte, nabolov, tinglysning, sameier, mangler, leieavtaler mv. Innenfor fornybarsektoren har hun de senere år arbeidet mye med vindkraft (konsesjonsprosess og vilkår), herunder spørsmål knyttet til miljøkonsekvensutredninger.

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co Advokatfirma AS, 2021-
Advokat, senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA, 2015-2021
Advokat, Advokatfirmaet Lund & Co DA, 2012-2015
Dommerfullmektig, Fosen og Sør-Trøndelag tingretter, 2011-2012
Advokat, Advokatfirmaet Lund & Co DA, 2009-2011
Advokatfullmektig, advokat, Advokatfirmaet Hjort DA, 2007-2009

Utdannelse
Cand. jur, Universitetet i Oslo, 2006
Miljørett spesialfag, UiO, 2006

Medlemskap
Advokatforeningen

Språk
Flytende engelsk, muntlig og skriftlig

Publikasjoner/foredrag/artikler

  • Digitalt kurs om opparbeidelsesplikten og refusjon i samarbeid med Eiendomsfag (august 2020)
  • Foredraget «Fallgruver ved kommunal behandling av refusjon for vei, vann og avløpstiltak», Norsk Vann sin VA-juss konferanse (november 2020)
  • Revisjon av flere av kapitlene i den oppdaterte kommentarutgaven til Plan- og bygningsloven (Gyldendal Norsk forlag), publisert mai 2020
  • Fagfellevurdert artikkel («Opparbeidelsesplikten og refusjon etter plan- og bygningsloven») i tidsskrift for eiendomsrett 2/2018
  • Holdt et av innledningsforedragene på det årlige kurset i energi- og miljørett (Juristenes utdanningssenter), mars 2016
  • Har vært foredragsholder og sensor for Høyskolen i Hedmark og LVKs studieopplegg “Energiskolen”, som er et studie rettet mot kommuneansatte
  • Har hatt oppdrag som veileder og sensor for masteroppgaver ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo