Kirti Mahajan Thomassen

Partner

Mobil: 469 48 477
E-post: kmt@bull.no

 

Hovedarbeidsområder

Kirti jobber særlig med offentlige anskaffelser. Hun bistår blant annet leverandører med kvalitetssikring av tilbud og med å ivareta sine interesser knyttet til klage- og rettsprosesser, hun gir råd om god tilrettelegging og gjennomføring av anskaffelsesprosesser samt bistår oppdragsgivere i alle stadier av anskaffelsesprosessen.

Videre er Kirti anerkjent som ekspert innen Life Sciences Regulatory i Who’s Who Legal og som «life sciences sector specialist» i The Legal 500, der hun er anbefalt innen EU and competition.

Hennes kompetanse og erfaring knytter seg til hele spekteret av regulatorisk rammeverk for helsesektoren, inkludert legemidler, medisinsk utstyr/medtech og helsepersonell, og hun bistår blant annet klienter med råd knyttet til følgende tema:

  • tillatelser, godkjenninger, registreringer mv.
  • CE-merking
  • prising og refusjon
  • distribusjon og markedstilgang
  • reklame og markedsføring
  • samhandling med helsepersonell
  • autorisasjon som helsepersonell og gjensidig anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner

Kirti har for øvrig betydelig kompetanse innen konkurranserett, produktkontroll og produktansvar samt  mer enn 16 års erfaring med praktisk og løsningsorientert rådgivning knyttet til agent- og distribusjonsforhold, kontraktsrett og generell forretningsjus.

Kirti leder Bulls faggruppe for konkurranserett og offentlige anbud.

Arbeidserfaring

Partner, Bull & Co, 2016-
Arbeidsutplassering hos DNV GL AS, februar-juni 2016
Senioradvokat, Oslokontoret, Thommessen, 2015-2016
Fast advokat, Oslokontoret, Thommessen, 2010-2014
Advokatfullmektig, Oslokontoret, Thommessen, 2007-2009
Den norske legeforening, Advokat, 2003-2007
Advokatbevilling (norsk), 2003
Advokatbevilling (dansk), 2002
Advokat, København, Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, 1999-2003

Utdanning
1993-1999 Cand jur, Københavns Universitet

Publikasjoner
Medforfatter til kapitlet om norsk rett i ”The International Legal Guide to: Public Procurement 2015”, 2015
Medforfatter til kapitlet om norsk rett i ”The International Legal Guide to: Public Procurement 2014”, 2014
Bidragsyter til artikkel i Nordic Life Science Review om ”OTC marketing in the Nordic Countries”, 2011

Språk
Norsk
Dansk
Engelsk
Fransk
Tysk