Karina Helgesen Aase

Advokatfullmektig

Mobil: 404 67 700
E-post: kha@bull.no

Hovedarbeidsområder

Fast eiendom og entreprise, selskapsrett og transaksjoner, konkurs og insolvens

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2018
CBL International Oxford Summer Law School, EU Competition Law og United Kingdom Contract and Corporate Law, 2015

Arbeidserfaring

Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS, 2018
Stipendiat, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, 2018
Trainee, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, 2017
Juridisk rådgiver, Brønnøysundregistrene, Brønnøysund, 2016
Legal Intern, Engie Fabricom AS, Stavanger, 2014
Personalplanlegger, Bilfinger Industrier AS, 2011-2012

Publikasjoner/foredrag

Masteroppgave: «Entreprenørens varslingsplikt ved svikt i byggherrens medvirkning – innfortolkning av et normativt kunnskapskrav i NS 8405:2008 punkt. 21.1 annet og tredje ledd»

Språk

Norsk
Engelsk