Karina Helgesen Aase

Advokatfullmektig

Mobil: 404 67 700
E-post: kha@bull.no

 

Hovedarbeidsområder

Fast eiendom og entreprise, selskapsrett og transaksjoner, konkurs og insolvens

Utdannelse
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2018
CBL International Oxford Summer Law School, EU Competition Law og United Kingdom Contract and Corporate Law, 2015

Arbeidserfaring
Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS, 2018-
Stipendiat, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, 2018
Trainee, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, 2017
Juridisk rådgiver, Brønnøysundregistrene, Brønnøysund, 2016
Legal Intern, Engie Fabricom AS, Stavanger, 2014
Personalplanlegger, Bilfinger Industrier AS, 2011-2012

Publikasjoner/foredrag
Masteroppgave: «Entreprenørens varslingsplikt ved svikt i byggherrens medvirkning – innfortolkning av et normativt kunnskapskrav i NS 8405:2008 punkt. 21.1 annet og tredje ledd»

Språk
Norsk
Engelsk