Karina Helgesen Aase

Fast advokat

Mobil: 404 67 700
E-post: kha@bull.no

 

Hovedarbeidsområder

Fast eiendom, plan- og bygningsrett og transportrett

Utdannelse
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2018
CBL International Oxford Summer Law School, EU Competition Law og United Kingdom Contract and Corporate Law, 2015

Arbeidserfaring
Fast Advokat, Bull & Co Advokatfirma AS, 2021
Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS, 2018-2021
Stipendiat, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, 2018
Trainee, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, 2017
Juridisk rådgiver, Brønnøysundregistrene, Brønnøysund, 2016
Legal Intern, Engie Fabricom AS, Stavanger, 2014
Personalplanlegger, Bilfinger Industrier AS, 2011-2012

Publikasjoner/foredrag
Underviser NHO Speditørskolen 2021 og 2022: NSAB 2015 og transportlovgivningen
Foredragsholder Advokatenes HR: Kjøp og salg av virksomhet, 2018 og 2019
Masteroppgave: «Entreprenørens varslingsplikt ved svikt i byggherrens medvirkning – innfortolkning av et normativt kunnskapskrav i NS 8405:2008 punkt. 21.1 annet og tredje ledd»

Språk
Norsk
Engelsk