Kåre Bjørlo

Partner

Mobil: 913 93 061
E-post: kb@bull.no

 

Hovedarbeidsområder

Forretningsjuridiske spørsmål med hovedvekt på:
• HR/arbeidsrett
• entreprise/fast eiendom
• selskapsrett
• kontraktsrett.

Bransjeerfaring som rådgiver, prosessfullmektig og gjennom styreverv innenfor:
• entreprenørvirksomhet
• eiendomsselskaper
• industri
• handel
• IKT
• forlagsvirksomhet.

Godkjent som mekler av Den Norske Advokatforening i utenrettslige tvister og har også bred prosedyreerfaring. Leder av tre faste tvistenemnder innenfor landbruket.

Kåre er anbefalt av rangeringsbyrået The Legal 500 innen Arbeidsrett og noterer seg at han «advises clients on downsizings, restructurings and pension issues». The Legal 500 siterer i tillegg fornøyde klienter som mener at «Kåre Bjørlo is always available and gives very good advice in every case.»

   

Utdannelse
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 1980

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co, 1988 –
Advokatfullmektig, Bull & Co, 1985-1988
Dommerfullmektig, Indre Follo sorenskriverembete, 1983-1985
Juridisk konsulent, Statens forurensningstilsyn, 1980-1983

Verv
Styreleder, Bull & Co Advokatfirma AS, 2009-2014
Styremedlem, Software AG Norge AS, 1992-
Styremedlem LydRommet AS, 2009 –
Styreleder Slimeveien Eiendom AS 2010 –
Styremedlem, Teknisk Presse AS, 1997 -2003
Styremedlem, Elektronikkforlaget AS, 1997-2002
Medlem, Special Interest Group Employment Law, Association of European Lawyers,
Medlem, Norsk Arbeidsrettslig Forening,
Leder, Reklamasjonsnemnda for kraftfôr og fiskefôr, 1990-
Leder, Reklamasjonsnemnda for såvarer, 1990-
Leder, Reklamasjonsnemnda for korn, 2004-

Språk
Norsk
Engelsk