Kåre Bjørlo

Partner

Mobil: 913 93 061
E-post: kb@bull.no

 

Hovedarbeidsområder

Forretningsjuridiske spørsmål med hovedvekt på:
• HR/arbeidsrett
• entreprise/fast eiendom
• selskapsrett
• kontraktsrett.

Bransjeerfaring som rådgiver, prosessfullmektig og gjennom styreverv innenfor:
• entreprenørvirksomhet
• eiendomsselskaper
• industri
• handel
• IKT
• forlagsvirksomhet.

Godkjent som mekler av Den Norske Advokatforening i utenrettslige tvister og har også bred prosedyreerfaring. Leder av tre faste tvistenemnder innenfor landbruket.

Kåre er anbefalt av rangeringsbyrået The Legal 500 innen Employment.

Utdannelse
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 1980

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co, 1988 –
Advokatfullmektig, Bull & Co, 1985-1988
Dommerfullmektig, Indre Follo sorenskriverembete, 1983-1985
Juridisk konsulent, Statens forurensningstilsyn, 1980-1983

Verv
Styreleder, Bull & Co Advokatfirma AS, 2009-2014
Styremedlem, Software AG Norge AS, 1992-
Styremedlem LydRommet AS, 2009 –
Styreleder Slimeveien Eiendom AS 2010 –
Styremedlem, Teknisk Presse AS, 1997 -2003
Styremedlem, Elektronikkforlaget AS, 1997-2002
Medlem, Special Interest Group Employment Law, Association of Europeean Lawyers,
Medlem, Norsk Arbeidsrettslig Forening,
Leder, Reklamasjonsnemnda for kraftfôr og fiskefôr, 1990-
Leder, Reklamasjonsnemnda for såvarer, 1990-
Leder, Reklamasjonsnemnda for korn, 2004-

Språk
Norsk
Engelsk