Jørgen Burdal

Senioradvokat

Mobil: 977 97 601
E-post: jb@bull.no

Hovedarbeidsområder

Jørgen har jobbet i Bull & Co siden 2012. Han arbeider primært innen fagområdene arbeidsliv og fast eiendom.
Andre kompetanseområder omfatter særlig selskapsrett og forvaltningsrett.

Utdannelse
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2010
Masteroppgave: ”Hva er av ”konkurransemessig betydning å hemmeligholde” iht. forvaltningsloven § 13 1. ledd nr.2? – Om taushetsplikt for næringsopplysninger”
Juridiske valgemner, Charles University Praha, 2009

Arbeidserfaring
Advokat, Bull & Co Advokatfirma AS, 2013
Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS, 2012 – 2013
Juridisk rådgiver, Bergen overformynderi, 2011

Medlemskap
Den Norske Advokatforening
Norsk Arbeidsrettslig Forening

Språk
Norsk
Engelsk