Jørgen Burdal

Senioradvokat

Mobil: 977 97 601
E-post: jb@bull.no

Hovedarbeidsområder

Jørgen har jobbet i Bull & Co siden 2012. Han arbeider primært innen fagområdet arbeidsliv og leder firmaets arbeidsrettsgruppe.

Han har bred erfaring med problemstillinger innen fagfeltet, herunder stillingsvernssaker (oppsigelse, avskjed, permittering, suspensjon, osv.), omstilling og nedbemanning, virksomhetsoverdragelse og outsourcing, samt etablering og endring av arbeidsavtaler. Videre har han også erfaring med tvisteløsning for domstolene.

Jørgen holder også jevnlig kurs og foredrag om arbeidsrettslige temaer og problemstillinger.

Andre kompetanseområder omfatter særlig fast eiendoms rettsforhold, selskapsrett og forvaltningsrett.
Utdannelse
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2010
Masteroppgave: ”Hva er av ”konkurransemessig betydning å hemmeligholde” iht. forvaltningsloven § 13 1. ledd nr.2? – Om taushetsplikt for næringsopplysninger”
Juridiske valgemner, Charles University Praha, 2009

Arbeidserfaring
Advokat, Bull & Co Advokatfirma AS, 2013
Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS, 2012 – 2013
Juridisk rådgiver, Bergen overformynderi, 2011

Medlemskap
Den Norske Advokatforening
Norsk Arbeidsrettslig Forening

Språk
Norsk
Engelsk