Ingrid Ellingsen Gran

Senioradvokat

Mobil: 415 00 877
E-post: ieg@bull.no

Hovedarbeidsområder

Immaterialrett, markedsføringsrett, personvern, IT–rett.

Erfaring
Ingrid har jobbet i Bull & Co siden 2014. Hun arbeider til daglig med juridiske problemstillinger knyttet til immaterielle rettigheter, personvern, markedsføringsrett og informasjonsteknologi.

Oppdragene omfatter sikring, forvaltning og kommersialisering av immaterielle rettigheter. Hun har blant annet vært med på å utvikle IPR-strategier for flere kjente virksomheter og bistår jevnlig i spørsmål knyttet til opphavsrett innen medie- og kulturbransjen, herunder rettighetsklarering.

I tillegg bistår Ingrid med utforming og forhandling av kontrakter, herunder utviklings- leveranse- og driftsavtaler innen IT-sektoren, samt kommersielle avtaler om distribusjon og agentur.

Ingrid har også betydelig erfaring innen personvernrett og rådgir regelmessig virksomheter i personvernrettslige spørsmål, blant annet med utarbeidelse av avtaler om overføring og behandling av personopplysninger, samtykkeerklæringer, internkontroll m.v.

Hun rådgir også klienter innen markedsføringsrett og bistår jevnlig i forbindelse med utforming av brukervilkår, klarering av reklamekampanjer og i forbindelse med markedsføringsrettslige tvister næringsdrivende imellom og i prosesser for forbrukermyndighetene.

Utdannelse
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2013
Juridiske valgemner ved Université Paul Cèzanne, Aix en Provence, Frankrike, våren 2012
Bachelorgrad i kultur og samfunnsfag, Universitetet i Oslo, 2010

Arbeidserfaring
Advokat, Bull & Co, 2016-
Advokatfullmektig, Bull & Co, 2014-2016
Trainee, Simonsen Vogt Wiig, 2013-2014
Praktikant, Øvre Romerike tingrett, 2012-2013
Praktikant, Oslo politidistrikt, Påtalegruppa, 2011-2012

Publikasjoner/foredrag
«Yttergrensene for vederlagsretten ved offentlig fremføring av lydopptak» (Publisert i CompLex nr. 4/2013)

«Vederlagsretten i åndsverkloven § 45b i et norsk og EU-rettslig perspektiv» (Foredrag holdt i Norsk forening for opphavsrett, september 2013)

«Ny personvernforordning, nye muligheter?» (Hovedorganisasjonen Virke, november 2016)

«Direktemarkedsføring» (Hovedorganisasjonen Virke, mai 2017)

«EU-US Privacy Shield» (Dataforeningen, mars 2017)

Medlemskap
Norsk forening for opphavsrett
ITechLaw
Advokatforeningen

Språk
Norsk morsmål
Engelsk
Noe fransk