Henrik Monrad Stranheim Krokå

Advokatfullmektig – i permisjon

Mobil: 416 07 185
E-post: hmsk@bull.no

 

 

 

Hovedarbeidsområder

Media, underholdning og kultur

Arbeidserfaring
Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS, 2020
Trainee, Advokatfirmaet Ræder, 2018
Trainee, DnB-Advokatene, 2017

Utdannelse
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2020
Juridiske valgemner, Bond University, 2019

Publikasjoner/foredrag/artikler
Masteroppgave: «Religiøse hatefulle ytringer: straffeloven § 185 som inngrep i forkynnelsesfriheten»

Språk
Norsk og engelsk