Hanna Matre

Advokatfullmektig

Mobil: 984 57 570
E-post: hm@bull.no

Hovedarbeidsområder

Hanna jobber primært med selskapsrett

Utdannelse
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2021
Juridiske valgemner, Renmin University of China, 2020
Årsstudium i Spansk, Universidad Carlos III de Madrid, 2016

Arbeidserfaring
Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS, 2022
Frivillig sakshandsamar, Gatejuristen, 2021
Kollokvierettleiar, Universitetet i Oslo, 2021
Rekneskapsmedarbeidar, Jarle Fadnes Rekneskap AS, 2020
Studentrettar, Universitetet i Oslo, 2019
Fyrstesekretær, Universitetet i Oslo, 2017

Medlemskap
Changemaker – Medlem i poitisk utval for fred. Arbeid med politisk kampanje, arrangere debattar og skrive innlegg til aviser
Den norske Advokatforeningen

Språk
Norsk
Engelsk
Spansk