Haakon I. Haraldsen

Partner

Mobil: 901 26 241
E-post: hih@bull.no

Hovedarbeidsområder

Kontraktsrett og rettsforhold knyttet til handel, finansiering, fabrikasjon og entreprise, olje- og gassindustri, IKT, lisensiering og annen teknologioverføring, bedriftsovertakelser og selskapsrett, arbeidsliv og fast eiendom.

Prosedyre og tvisteløsning. Oppført i European Legal Experts (Legalease, London) innen prosedyre og voldgift.
Advokat 1977. Møterett for Høyesterett 1988.
Godkjent mekler av Den Norske Advokatforening

Utdannelse
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 1973

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co, 1985-
Ansatt advokat, Thommessen, Karlsrud, Heyerdahl & Brunsvig, 1977-1984
Dommerfullmektig, Sør-Gudbrandsdal sorenskriverembete, 1975-1977
Vit.ass., Universitet i Oslo, 1973-1975

Verv
Varamedlem til Disiplinærnemnden for advokater, 2009-
Leder, Den Norske Advokatforenings etikkutvalg, 1998-2006
Nestleder, Norges Juristforbund, 1999-2002
Medlem, Norges Juristforbunds forbundsstyre, 1997-2002
Medlem, Den Norske Advokatforenings hovedstyre, 1995-1998
Leder, Den Norske Advokatforening, Oslo krets, 1993-1995
Styremedlem, Den Norske Advokatforening, Oslo krets, 1991-1993
Æresmedlem av Association of Fellows and Legal Scholars of the Center For International Legal Studies, Salzburg, Østerrike

Publikasjoner
Bøker:
Innføring og oppgavesamling i advokatetikk (i samarbeid med Advokatforeningen), Universitetsforlaget 2016
Regler for god advokatskikk med kommentarer, Den Norske Advokatforening, 2005
Avhendingsloven, Norsk Lovnøkkel, Ad Notam Gyldendal, 1996
Produktansvarsloven, Norsk Lovnøkkel, Ad Notam Gyldendal, 1995
Forliksrådet som konfliktløser, Universitetsforlaget, 1978

Medforfatter til blant annet følgende bøker:
Juss og etikk, Universitetsforlaget 2019
Vegtrafikkloven og trafikkreglene med kommentarer, Universitetsforlaget, 1983-2019
International Product Liability, Yorkhill Law Publishing, Salzburg 2006
International Corporate Procedures, Jordans, Bristol, 1992-2003
Product Liability, European Laws and Practice, Sweet & Maxwell, London, 1993
International Product Liability, Lloyd’s, London, 1993
Products Liability, an International Manual of Practice, Oceana Publications Inc, New York 1981-1987
Judicial Independence, Dordrecht, 1985

Språk
Norsk, morsmål
Engelsk