Genevieve Mead

Juridisk rådgiver

Mobil: 468 94 554
E-post: gm@bull.no

 

Hovedarbeidsområder

  • Immaterialrett, patenter, lisensiering, produksjon, distribusjon, opphavsrett og varemerker
  • IT-avtaler, personvern og databeskyttelse
  • Selskapsrett, fusjoner og oppkjøp, selskapsgjennomgang (due diligence), forhandlinger, rådgivning til styrer strategi og etterlevelsesrevisjon
  • Kontraktsrett, utarbeidelse og forhandling om vare- og tjenestekontrakter og prosedyrer for intern kvalitetskontroll
  • Tvisteløsning, mekling og prosedyre forbundet med kontrakter med flere parter
  • Produktsikkerhet, miljø, helse og sikkerhet
  • Internasjonal handel og eksport
  • Antitrust- og konkurranserett
  • Arbeidsrett og pensjoner
  • Internasjonale nettverk

 

Erfaring
Genevieve har arbeidet i Bull & Co siden januar 2018.

Som juridisk rådgiver i fem år i United Technologies Corporation (UTC), et børsnotert amerikansk, industrielt, globalt storkonsern, var hun ansvarlig for etterlevelse av nasjonale og internasjonale lover i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia og Baltikum. Hun har betydelig erfaring innenfor rådgivning og opplæring av toppledelse og ansatte om overholdelse av lover og etikk.

Hun har også jobbet seks år som juridisk rådgiver i et privateid norsk forsknings- og utviklingsselskap i Oslo.

Fra privat praksis i Storbritannia og Norge har hun betydelig erfaring innen immaterialrett, IT-rett, selskapsrett, fusjoner og oppkjøp, kontraktsrett, arbeidsrett og pensjoner, samt rådgivning for selskaper og enkeltpersoner i en rekke bransjer.

Utdannelse
1993–1997: St. Catharine’s College, Cambridge University, Storbritannia
Bachelor- og mastergrad (Cantab)i naturvitenskap
Bachelorgrad 1997; mastergrad 2000
1997–1999: Juridisk høgskole, London, Storbritannia
Bachelorgrad i jus med fordypning i selskapsrett
2001: Advokat, England og Wales

Arbeidserfaring
2018 – Bull & Co Advokatfirma AS, Juridisk rådgiver
2017–2018 – Juridisk rådgiver, Forever Living Products, Oslo, Norge
2011–2016 – Legal Counsel, United Technologies Corporation (UTC) Nordics & Baltics, lokalisert i Oslo & tidligere Nordics & UK lokalisert i Storbritannia
2008–2011 – Juridisk rådgiver, Flexiped AS, Oslo, Norge
2006–2007 – Advokat innenfor Corporate, Buss Murton LLP Law Firm, Storbritannia
2003–2006 – Juridisk rådgiver, Flexiped AS, Norge (lånt ut til Advokatfirmaet Selmer DA i 2005)
2001–2002 – Advokat innenfor arbeidsrett, incentiver og pensjoner, Lovells Law Firm, London, Storbritannia
1999–2001 – Advokatfullmektig, Herbert Smith Law Firm, London, Storbritannia

Publikasjoner/foredrag
Cambridge University vitenskapelig publikasjon om autisme i Journal of Experimental Psychology i 1997
Artikkel om norsk banklov i internasjonalt tidsskrift i 2003
Foredrag om AIM (alternativt investeringsmarked) / London børs, Selmer 2005
Foredrag om (den norske) Heismontørenes Fagforening til UTC Global Legal Conference, Brussel 2014

Medlemskap
2001: Advokat, England og Wales, medlem av The Law Society, Storbritannia
2014: Den Norske Advokatforening

Språk
Engelsk
Norsk