Christina Norland

Advokatfullmektig

Mobil: 938 25 412
E-post: cn@bull.no

Hovedarbeidsområder

Christina er advokatfullmektig i avdelingen for fast eiendom.

Utdannelse
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2015
Valgemner: Rettshjelp
Utveksling, Fudan University i Shanghai: Internasjonal finansrett, transaksjoner og investeringer, 2014
Masteroppgave: «Foreldelse av krav på fremdriftsbetaling i entreprisekontrakter», 2015

Arbeidserfaring
Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS, 2022
Prosjekt- og forretningsutvikler, OBOS Eiendom AS, avdeling utvikling og bygging, 2020-2022
Prosjektutvikler, Asker og Bærum Boligbyggelag, Prosjektavdelingen, 2018-2019
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Selmer, avdeling Eiendom og Entreprise, 2017-2018
Jurist i vikariat, Asker og Bærum Boligbyggelag, juridisk avdeling, 2016-2017
Trainee, Deloitte Advokatfirma, 2015
Trainee, Arntzen de Besche Advokatfirma, 2015

Verv
Seremonileder hos Humanistforbundet. Vigselsrett, 2019-d.d.
Ansattrepresentant i styret i Asker og Bærum Boligbyggelag, 2019-d.d.
Ulike verv for Jusrevyen ved Universitetet i Bergen, hvorav to år som revysjef, 2010-2014
Elevrådsleder ved Valler VGS, 2007-2008

Medlemskap
Den norske Advokatforening

Språk
Norsk
Engelsk