Bente Holmvang

Partner

Mobil: 915 48 740
E-post: bho@bull.no

Hovedarbeidsområder

Bente bistår med forretningsjuridiske spørsmål med hovedvekt på IPR – immaterialrett (kjennetegn, design, opphavsrett) og markedsrett. Hun bistår en rekke bedrifter, særlig innen industri og handel, med rådgivning innenfor dette spesialområdet, samt har bred prosedyreerfaring og har ført saker for flere internasjonale merkevareprodusenter, herunder saker knyttet til piratkopiering. Bente er nestleder i Næringslivets Konkurranseutvalg.

I tillegg har Bente bred erfaring med arbeid innen arv og skifterett og bistår blant annet flere ideelle organisasjoner både med rådgivning og prosedyreoppdrag. Hun har også erfaring med arv/arveavgiftsspørsmål knyttet til overgang av opphavsrettigheter.

Bente er forretningsfører og styremedlem i en rekke legater innen kultursektoren.

Er norsk representant i det internasjonale advokatnettverket Global Advertising Lawyers Alliance (GALA),www.gala-marketlaw.com

Rangeringer
Rangeringsbyrået Chambers and Partners Global skriver følgende: «Bente Holmvang of Bull & Co acts for high-profile social media, FMCG and manufacturing businesses. Sources say they are ‘impressed with her work.’ Her competencies include copyright and anti-counterfeit law

I tillegg omtaler rangeringsbyrået The Legal 500 henne som en «trade mark and anti-counterfeit and design expert» og anbefaler henne innen Immaterialrett.

      

Utdannelse
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 1982

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co, 1995-
Advokat, Bull & Co, 1990-1995
Byråsjef, Justisdepartementet, 1987-1990
Dommerfullmektig, Larvik Sorenskriverembete, 1985-1987
Konsulent, Justisdepartementets politiavdeling, 1983-1985

Verv
Medlem, Den Norske Advokatforeningens lovutvalg for immaterial- og markedsføringsrett, 2005-2009
Medlem, Valgkomiteen for Oslo krets av Den Norske Advokatforeningen, 2006-2013
Medlem, Valgkomiteen i NIR (Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse, 2006-2012
Styremedlem, NACG (Norwegian Anti Counterfeiting Group) , 2004-
Styreleder, NACG (Norwegian Anti Conterfeiting Group), 2008-2009
Medlem, Nemnden oppnevnt av Kulturdepartementet i henhold til Åndsverksloven §35, 2003-2009
Medlem, Den Norsk Advokatforeningens disiplinærutvalg for Oslo krets, 2001-2003
Varamedlem, Styret i Oslo krets av Den Norske Advokatforeningen, 2002-2005
Medlem, Norsk Forening for Opphavsrett
Medlem, Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse
Nestleder, Næringslivets Konkurranseutvalg 2012-
Varamedlem, Representantskapet, Den Norske Advokatforening, 2013-

Publikasjoner/foredrag
Foredrag på Patentstyrets grunnkurs i varemerke- og designbeskyttelse

Språk
Norsk, morsmål
Engelsk