Anne Helsingeng

Partner

Mobil: 924 82 260
E-post: ah@bull.no

 

Hovedarbeidsområder

Anne har gjennom en årrekke ledet betydelige granskninger, varslingssaker, evalueringer og andre faktabaserte undersøkelser i privat og offentlig sektor. Oppdragene gjelder alt fra korrupsjon, økonomisk utroskap, underslag og hvitvasking, til styring og ledelse, arbeidsmiljø, mobbing og trakassering, og regeletterlevelse. Hun har også hatt granskningsoppdrag etter aksjeloven, oppnevnt av tingretter. Anne er medforfatter av Advokatforeningens «Retningslinjer for private granskninger».

Anne arbeider bredt innen eierstyring/selskapsledelse, risikovurderinger og etterlevelse. Hun bistår klienter med utarbeidelse av helhetlige compliance-programmer, herunder organisering, utvikling av styrende dokumenter og opplæring. Videre arbeider hun med etablering og drift av varslingskanaler. Hun er i dag nettverksleder for JUCs nettverk for Governance, Compliance and Risk Management.

Som fast konkursbobestyrer hos Oslo Byfogdembete gjennom 25 år har hun betydelig erfaring innen insolvensrettede problemstillinger, herunder bistand med utenomrettslige gjeldsforhandlinger og rådgivning til styre og ledelse i selskaper under økonomisk press. Hun er en populær kursholder innen styreansvar, egenkapital og handleplikt. Hun benyttes også regelmessig av Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet som forvalter av advokatvirksomheten i saker hvor advokaten har mistet bevillingen, samt arbeider med advokatansvar generelt.

Anne var gjennom 15 år fast bostyrer i dødsbo under offentlig skifte, og hun bistår klienter innen felleseie- og dødsboskifte.

Anne har også bred prosedyreerfaring, herunder prosederte hun en sak for Høyesterett i desember 2018.

Rangeringer
Anne er regelmessig rangert som en av Norges beste advokater innen Granskning og Compliance i Finansavisens advokatundersøkelse, senest som nummer 6 i 2019.

Rangeringsbyrået The Legal 500 (2020-utgaven) anbefaler Anne som spesialist på compliance i kategorien Forsikring.

Utdannelse
Cand.jur., Universitetet i Oslo, 1986

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co Advokatfirma AS, 2019–
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA, 2017–2019
Partner, Deloitte Advokatfirma/Deloitte AS, 1999–2017
Advokat/Partner, Simonsen Advokatfirma, 1993–1999
Dommerfullmektig, Drammen tingrett, 1992–1993
Advokat, Advokatfirmaet Selmer DA, 1990–1993
Underdirektør, Miljøverndepartementet 1988–1990
Førstekonsulent, Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK), 1986–1988

Medlemskap/tillitsverv
Medlem i Den Norske Advokatforening
Leder av kontrollutvalget til Handelshøyskolen BI (2004–)
Styremedlem i Domstolsadministrasjonen (2019–)

Tidligere verv
Medlem av den offentlig Disiplinærnemnden for advokater (8 år)
Styremedlem i Deloitte AS (6 år)
Styremedlem i Deloitte Advokatfirma (1999–2016)
Styreleder i Grete Roede AS
Styreleder i Noricom AS

Språk
Norsk, morsmål
Engelsk, flytende
Fransk, grunnleggende kunnskap