Ane Viken Sivertsen

Fast advokat – i permisjon

Mobil: 416 40 592
E-post: avs@bull.no

 

 

Hovedarbeidsområder

Familie-, arv og skifterett

Arbeidserfaring
Advokat, Bull & Co Advokatfirma AS, 2020
Dommerfullmektig, Oslo byfogdembete, 2018-2020
Advokatfullmektig, Albaran Advokat DA, 2014-2018
Praktikant, Skattelovavdelingen i Finansdepartementet, 2013

Utdannelse
Master i rettsvitenskap, UiB, 2014

Medlemskap
Advokatforeningen

Språk
Norsk og engelsk