Anders Askham Christie

Advokatfullmektig

Mobil: 922 16 960
E-post: aac@bull.no

 

Hovedarbeidsområder

IT- sikkerhet, Personvern, Immaterialrett tilknyttet IT og IT-rett

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2018
Økonomi og ledelse, Høyskolen i Oslo og Akershus, 2014

Arbeidserfaring

Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS, 2018
Stipendiat, Advokatfirmaet Selmer DA, 2018
Trainee, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange (SANDS), 2017
Securitas AS, 2011-2016

Rådgiver, Plan- og bygningsetaten, 2017
Juridisk konsulent, Huseiernes landsforbund, 2016-2017
Konsulent, Finansforetaket Colligent AS, 2015-2016

Publikasjoner/foredrag/artikler

Masteroppgave: «Er bruk av Big Data forenlig med formålsbegrensning i GDPR?»
Artikkel om IT-sikkerhet: https://www.digi.no/artikler/kommentar-hva-vi-kan-laere-av-de-forste-gdpr-sakene/455620

Medlemskap

ItechLaw
Norsk forening for jus og edb
Advokatforeningen

Språk

Norsk
Engelsk
Dansk og tysk konversasjon