Anders A. Christie

Advokatfullmektig

Mobil: 922 16 960
E-post: aac@bull.no

 

Hovedarbeidsområder

Sikkerhet, Personvern og IT-kontrakter

Anders har betydelig kompetanse innen personvernrett. Han har en tilnærming preget av teknisk forståelse. Han bistår regelmessig virksomheter i personvernrettslige spørsmål. Anders bistår blant annet med innebygd personvern, personvernerklæringer, vurdering av behandlingsgrunnlag, samtykkeløsninger, databehandleravtaler, internkontroll, kartlegging av systemer (herunder dataflyter) og avtaler om overføring av personopplysninger. Han jobber med hvordan løsninger kan utvikles for å ivareta personvern samtidig som de gir god nytte.

Anders bistår ofte med hvordan sikkerhetskrav kan overholdes på en gunstig måte, med en teknisk tilnærming. Han har også betydelig erfaring med utforming og forhandling av IT-kontrakter.

Utdannelse

Informatikk, Universitetet i Oslo, 2019–
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2018
Økonomi og ledelse, Høyskolen i Oslo og Akershus, 2014

Arbeidserfaring

Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS, 2018–
Stipendiat, Advokatfirmaet Selmer DA, 2018
Trainee, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange (SANDS), 2017
Securitas AS, 2011–2016
Rådgiver, Plan- og bygningsetaten, 2017
Juridisk konsulent, Huseiernes landsforbund, 2016–2017
Konsulent, Colligent AS, 2015–2016

Publikasjoner/foredrag/artikler

Masteroppgave: «Er bruk av Big Data forenlig med formålsbegrensning i GDPR?»

Artikkel om GDPR tilsynspraksis: https://www.digi.no/artikler/kommentar-hva-vi-kan-laere-av-de-forste-gdpr-sakene/455620

Artikkel om IKT-sikkerhetskrav og ansvar for ledelse: https://www.digi.no/artikler/kommentar-hva-betyr-nye-sikkerhetslover-for-ledelsens-personlige-ansvar/460906

Artikkel om utøvelse av åpenhet iht. GDPR: https://www.personvernfabrikken.no/l/goggles-gdpr-bot-pa-50-millioner-euro-hva-kan-vi-laere/

Medlemskap

ItechLaw
Norsk forening for jus og edb
Advokatforeningen

Språk

Norsk
Engelsk
Dansk og tysk konversasjon