Anders Askham Christie

Advokatfullmektig

Mobil: 922 16 960
E-post: aac@bull.no

 

Hovedarbeidsområder

Personvern, Immaterialrett og IT-rett

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2018
Økonomi og ledelse, Høyskolen i Oslo og Akershus, 2014

Arbeidserfaring

Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS, 2018
Stipendiat, Advokatfirmaet Selmer DA, 2018
Rådgiver, Plan- og bygningsetaten, 2017
Trainee, Steenstrup Stordrange (SANDS), 2017
Juridisk konsulent, Huseiernes landsforbund, 2016-2017
Konsulent, Finansforetaket Colligent AS, 2015-2016

Publikasjoner/foredrag

Masteroppgave: «Er bruk av Big Data forenlig med formålsbegrensning i GDPR?»

Språk

Norsk
Engelsk
Dansk og tysk konversasjon