NO/EN

Ole B. Gundem har fokus på rådgivning og prosedyre knyttet til forretningsjuridiske og private spørsmål. Hovedvekten av sakene gjelder fast eiendom, eiendomsutvikling, tvister i tilknytning til kjøp, salg og leieforhold, kontrakt og erstatningsrett samt finansiering, pant og sikkerhetsrett.

Utdanning

 • 1982
  Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

 • 1995–
  Partner, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 1989–1994
  Advokat i DnB Bank ASA, juridisk avdeling
 • 1986–1989
  Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 1984–1986
  Dommerfullmektig, Hadeland og Land tingrett
 • 1983–1984
  Konsulent, Justisdepartementet