NO/EN

Magnus Hagem bistår med utarbeidelse av avtaleverk, forhandlinger, tvisteløsning og rådgivning innen immaterialrett, eiendomsrett og arve- og familierett.

Magnus har en særlig interesse for immaterielle rettigheter, og varemerkerett, opphavsrett og bedriftshemmeligheter var hans fordypningsfag for LL.M.-graden han tok ved University of California Hastings College of the Law. I Bull har han opparbeidet seg erfaring innenfor et bredt spekter av immaterialretten.

Innenfor eiendoms- og erstatningsrett jobber Magnus særlig med kontrakter og tvisteløsning i mangelsaker og ansvarssaker.

Magnus har et sterkt faglig engasjement og har bidratt som medforfatter i flere artikler innenfor arve- og familieretten og har holdt manuduksjon for studenter ved Universitetet i Bergen. Videre er han aktiv i Norsk forening for opphavsrett (Opphavsrettsforeningen) og Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR Ung).

I tillegg sitter han i styret i Advokatforeningens Yngre Advokater i Oslo, som fokuserer på temaer av særlig interesse for Advokatforeningens medlemmer under 40 år.

Utdanning

 • 2018
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • 2018
  Masters of Laws (LL.M) in Science, Technology and Intellectual Property, University of California, Hastings College of the Law

Arbeidserfaring

 • 2021–
  Advokat, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2019–2020
  Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2016–2017
  Saksbehandler, Jussformidlingen
 • 2018
  Advokatfullmektig, Help Forsikring AS

Artikler skrevet av Magnus