NO/EN

Magnus Hagem bistår med utarbeidelse av avtaleverk, forhandlinger, tvisteløsning og rådgivning innen immaterialrett, media, underholdning og kultur samt eiendomsrett.

Magnus har en særlig interesse for immaterielle rettigheter, og varemerkerett, opphavsrett og bedriftshemmeligheter var hans fordypningsfag for LL.M.-graden han tok ved University of California Hastings College of the Law. I Bull har han opparbeidet seg erfaring innenfor et bredt spekter av immaterialretten.

Innenfor eiendoms- og erstatningsrett jobber Magnus særlig med kontrakter og tvisteløsning i mangelsaker og ansvarssaker.

Magnus har et sterkt faglig engasjement og har bidratt som medforfatter i flere artikler innenfor arve- og familieretten og har holdt manuduksjon for studenter ved Universitetet i Bergen. Videre er han aktiv i Norsk forening for opphavsrett (Opphavsrettsforeningen) og Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR Ung).

I tillegg sitter han i styret i Advokatforeningens Yngre Advokater i Oslo, som fokuserer på temaer av særlig interesse for Advokatforeningens medlemmer under 40 år.

Utdanning

 • 2018
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • 2018
  Masters of Laws (LL.M) in Science, Technology and Intellectual Property, University of California, Hastings College of the Law

Arbeidserfaring

 • 2023–
  Senioradvokat, Bull
 • 2021–2022
  Fast advokat, Bull
 • 2019–2020
  Advokatfullmektig, Bull
 • 2016–2017
  Saksbehandler, Jussformidlingen
 • 2018
  Advokatfullmektig, Help Forsikring AS

Artikler skrevet av Magnus