NO/EN

Karina Helgesen Aase hjelper gjerne med saker relatert til fast eiendom eller transportrett. Enten det dreier seg om mangelsaker etter oppføring eller kjøp av bolig, kontraktsinngåelser som forbruker eller som entreprenør eller plan- og bygningssaker, kan Karina bistå med rådgivning, klagesaker og tvisteløsning.

Dersom det gjelder en transport- eller logistikkproblemstilling, har Karina opparbeidet seg solid kompetanse som underviser og rådgiver, samt innen tvisteløsning for logistikk- og transportsektoren. Hun kan derfor bistå med løpende rådgivning slik at eventuelle konflikter løses tidligst mulig, holde internopplæring i bedrifter og ellers håndtere logistikk- og transportsaker for domstolene.

Karina er en av underviserne på NHO Logistikk og Transports Speditørskolen 2021/2022 og forfattet nyeste utgave av undervisningens pensum, som gjelder transportlovgivningen og NSAB. Karina holder ellers jevnlig kurs innen transport- og logistikkrett og fast eiendoms kontraktsrett.

Utdanning

 • 2018
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2015
  CBL International Oxford Summer Law School, EU Competition Law og United Kingdom Contract and Corporate Law

Arbeidserfaring

 • 2021–
  Fast Advokat, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2018–2021
  Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2018
  Stipendiat, Arntzen de Besche Advokatfirma AS