NO/EN

Hanna Matre er tilknyttet firmaets corporate-gruppe. Hennes mastergradfordypning var i selskapsrettslige emner og konflikthåndtering. Hanna jobber primært med selskapsrettslige problemstillinger og transaksjoner, der hun blant annet bistår med utarbeidelse av aksjonæravtaler og ved selskapsgjennomganger. Hanna skrev sin masteroppgave om inhabilitetsreglene for styremedlemmer etter aksjeloven og har derfor opparbeidet seg kompetanse innenfor dette tema.

Utdanning

 • 2021
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2019
  Utvekslingsopphold, Renmin University of China

Arbeidserfaring

 • 2022–
  Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2021
  Saksbehandler, Barnas jurist
 • 2016–2021
  Førstesekretær, Universitetet i Oslo