NO/EN

Haakon I. Haraldsen har bred erfaring som advokat på en rekke områder. Han bistår i første rekke næringslivet som rådgiver ved gjennomgang og utforming av kontrakter, deltakelse i forhandlinger og bistand i tvister. Han har særlig kompetanse i saker som gjelder handel, finansiering, industriproduksjon, entreprise, olje og fornybar energi, lisensiering og teknologioverføring, selskapsrett og arbeidsliv.

Et hovedarbeidsområde for Haakon er tvisteløsning. Han har møterett for Høyesterett fra 1988 og har prosedert en rekke saker for alle rettsinstanser. Hans erfaring omfatter også voldgift, både som advokat og dommer. Haakon er oppført i European Legal Experts (Legalease, London) innen prosedyre og voldgift. Haakon er godkjent som mekler av Advokatforeningen.

Haakon har et sterkt faglig engasjement knyttet til advokatprofesjonen og særlig advokatetikk. Han har skrevet kommentarer til Regler for god advokatskikk og har publisert og vært medforfatter til flere bøker om advokatetikk. Haakon var leder for Advokatforeningens etikkutvalg i årene 1998–2006 og var aktiv i klageordningen for advokater frem til 2021. Han var leder av Advokatforeningen, Oslo krets i 1993–1995, medlem av Advokatforeningens hovedstyre i 1995–1998 og nestleder i Norges Juristforbund i 1999–2002.

Haakons faglige engasjement omfatter også andre rettsområder. Han har skrevet og vært medforfatter til en rekke bøker bl.a. om produktansvar, salg av fast eiendom og bruken av forliksrådet som konfliktløsende organ. Han er æresmedlem av Association of Fellows and Legal Scholars of the Center for International Legal Studies i Østerrike.

Utdanning

 • 1973
  Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

 • 1985–
  Partner, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 1977–1984
  Ansatt advokat, Thommessen, Karlsrud, Heyerdahl & Brunsvig
 • 1975–1997
  Dommerfullmektig, Sør-Gudbrandsdal sorenskriverembete
 • 1973–1975
  Vit.ass., Universitet i Oslo