12. februar 2016; Oppnevnelsen av Kristoffer Aasebø som fagutvalgsmedlem i konkurs, pant og akkord er en anerkjennelse av Bull & Co’s spisskompetanse innen dette fagområdet.

Bull & Co har spisskompetanse innen de fleste rettsområder. Fra før er firmaet representert i flere av JUS’ fagutvalg. Sicilie Tveøy er medlem av fagutvalget for familie-, arve- og skifterett og Kristian Foss og påtroppende partner Kristin Haram Førde er begge medlem av fagutvalget for IKT.

SE FLERE ARTIKLER