Kofas uttalelse viser at det skal mye til før man kan stille et ubetinget krav om erfaring med et bestemt produkt
Da Forsvarsmateriell i september 2018 avholdt en åpen anbudskonkurranse om konsulenttjenester innen systemteknikk, ble det stilt krav om erfaring med dataverktøyet DEx Toolkit. Kun én leverandør inngav tilbud i konkurransen – samme firma som hadde utviklet DEx Toolkit. Anskaffelsen ble innklaget til KOFA, blant annet med påstand om at det urettmessig var vist til et bestemt produkt.

Det kan være adgang til å vise til bestemte fabrikater, varemerker og lignende i kravspesifikasjonen, selv når dette favoriserer enkelte leverandører. En slik henvisning kan blant annet være lovlig dersom den er «nødvendig ut fra anskaffelsens formål». DEx Toolkit var allerede implementert i Forsvarsmateriells systemer, og ble av oppdragsgiver selv sett på som et nødvendig verktøy.

Selv om kompatibilitet med eksisterende utstyr er i «kjerneområdet» for adgangen til henvisninger til bestemte produkter, konkluderte KOFA med at regelverket var brutt. Selv om det var adgang til å kreve bruk av DEx Toolkit i kontraktsoppfyllelsen, eller å vektlegge erfaring med verktøyet i evalueringen av tilbudene, var et krav om erfaring med produktet ikke tilstrekkelig begrunnet. Konsulenter med alminnelig erfaring innen systemteknikk ville raskt kunne tilegne seg nødvendig kompetanse med DEx Toolkit, og oppdragsgivers interesse i en kortere innkjøringsfase kunne ikke begrunne begrensningen i konkurransesituasjonen.

(KOFA-2019-2)

Bull & Co – Konkurranse, anbud og leveranse

SE FLERE ARTIKLER