Transaksjoner, M&A

Som klient, uansett størrelse og bakgrunn, forventer du effektive, løsningsorienterte og praktiske råd, og en advokat som har en grundig forståelse for dine strategiske og kommersielle mål. Dette finner du hos Bull & Co, hvor flere av advokatene har bakgrunn fra næringsliv eller posisjoner hos klienter innenfor ulike industrier. Eksempler på arbeid vi bistår med er:

 • Strategisk rådgivning
 • Forhandlingsledelse og gjennomføring
 • Konfidensialitetsavtale
 • Utarbeidelse av intensjonsavtale (term sheet/hovedvilkår) eller rammeavtale
 • Bistand med salg av selskap, herunder aksjesalgsavtale eller avtale om salg av innmat
 • Oppkjøp, fusjon og fisjon med tilknyttede dokumenter
 • Investeringsavtale
 • Samarbeidsavtale og Joint Venture avtale
 • Aksjonæravtale
 • Avtaler med private equity og venture selskaper, Management Buy Out
 • Ulike selskapsrettslige problemstillinger: Forkjøpsrett, tilbakekjøpsrett, krav til samtykke fra styret ved overgang av aksje, utløsning av aksjonær, oppløsning av selskap, medsalgsrett og medsalgsplikt, utbytte / utsulting, kapitalforhøyelse eller nedsettelse, avvikling, mv.
 • Melding til konkurransetilsynet samt eventuell etterfølgende dialog med disse
 • Due Diligence gjennomganger i forbindelse med transaksjoner, fusjoner og innhenting av egenkapital og låneopptak.
 • Etterfølgende integrering etter oppkjøp/fusjon av virksomhet for at selve transaksjonen er gjennomført, gjerne i samarbeid med andre avdelinger hos Bull & Co.

Vi bistår med alt fra enklere oppdrag til oppdrag som krever mer innovative løsninger. Ofte samarbeider vi også med utenlandske advokatfirma på grensekryssende oppdrag.

AKTUELT

Oppsving for Bull & Cos Corporate og M&A team

Bull & Co fortsetter fremgangen og rangeres nå i fem kategorier i årets utgave av The Legal 500, som ble publisert 10. april. Følgende områder er rangert i årets utgave: Commercial, Corporate and M&A – Tier 4 EU and Competition – Tier 3 Employment – Tier 4...

les mer

Selskapers adgang til å bistå finansielt ved erverv av aksjer i selskapet – nytt lovforslag er fremmet med økt risiko for ansvar for styret og aksjeeiere

Det er foreslått betydelige endringer i adgangen for et selskap til å yte finansiell bistand ved erverv av aksjer i selskapet. Blant annet foreslås det at det generelle unntaket for eiendomsselskaper skal oppheves, og at dispensasjonsadgangen skal fjernes....

les mer