Transaksjoner, M&A

Som klient, uansett størrelse og bakgrunn, forventer du effektive, løsningsorienterte og praktiske råd, og en advokat som har en grundig forståelse for dine strategiske og kommersielle mål. Dette finner du hos Bull & Co, hvor flere av advokatene har bakgrunn fra næringsliv eller posisjoner hos klienter innenfor ulike industrier. Eksempler på arbeid vi bistår med er:

 • Strategisk rådgivning
 • Forhandlingsledelse og gjennomføring
 • Konfidensialitetsavtale
 • Utarbeidelse av intensjonsavtale (term sheet/hovedvilkår) eller rammeavtale
 • Bistand med salg av selskap, herunder aksjesalgsavtale eller avtale om salg av innmat
 • Oppkjøp, fusjon og fisjon med tilknyttede dokumenter
 • Investeringsavtale
 • Samarbeidsavtale og Joint Venture avtale
 • Aksjonæravtale
 • Avtaler med private equity og venture selskaper, Management Buy Out
 • Ulike selskapsrettslige problemstillinger: Forkjøpsrett, tilbakekjøpsrett, krav til samtykke fra styret ved overgang av aksje, utløsning av aksjonær, oppløsning av selskap, medsalgsrett og medsalgsplikt, utbytte / utsulting, kapitalforhøyelse eller nedsettelse, avvikling, mv.
 • Melding til konkurransetilsynet samt eventuell etterfølgende dialog med disse
 • Due Diligence gjennomganger i forbindelse med transaksjoner, fusjoner og innhenting av egenkapital og låneopptak.
 • Etterfølgende integrering etter oppkjøp/fusjon av virksomhet for at selve transaksjonen er gjennomført, gjerne i samarbeid med andre avdelinger hos Bull & Co.

Vi bistår med alt fra enklere oppdrag til oppdrag som krever mer innovative løsninger. Ofte samarbeider vi også med utenlandske advokatfirma på grensekryssende oppdrag.

AKTUELT

Salgsreisen: Er virksomheten klar for et møte med kjøpere eller investorer?

For tiden ligger forholdene godt til rette for å selge virksomheter i Norge eller hente inn kapital. Imidlertid er det faktorer som må vurderes for å sikre at et selskap er klar for en slik prosess. Det kan være alt fra behov for noe opprydding til mer fundamentale...

les mer