Eierrådgivning og selskapsstyring

Som eier kan du etter hvert oppleve at markedsforholdene ikke lenger tilsier at du kan operere som en selvstendig enhet lenger, at du bør konsolidere med andre gjennom oppkjøp/fusjon, eller at tidspunktet er riktig for salg. Det kan også hende at du nå finner det riktig å la neste generasjon ta over gjennom en planlagt prosess, et generasjonsskifte. Som eier er det viktig at en ser på livssyklusen av en investering, enten den er kortsiktig eller skal vare i flere generasjoner.

Bull & Co sin corporate gruppe har lang erfaring med disse problemstillinger, og når det gjelder generasjonsskifter så trekker vi inn ledende kompetanse fra vår privatrettsavdeling, slik at du som klient er ivaretatt på best mulig måte.

Uansett eierperspektiv må selskapene styres for å oppnå riktig utvikling. Vi bistår i den forbindelse med utarbeidelse av aksjonæravtale, avholdelse av generalforsamlinger, styreinstruks, instruks til daglig leder, reorganisering av virksomhet (hvor vi også trekker på vår arbeidsrettsavdeling), og annet arbeid for at du som eier skal få gjennomført din målsetning gjennom aksjeeierskapet.

AKTUELT

Salgsreisen: Er virksomheten klar for et møte med kjøpere eller investorer?

For tiden ligger forholdene godt til rette for å selge virksomheter i Norge eller hente inn kapital. Imidlertid er det faktorer som må vurderes for å sikre at et selskap er klar for en slik prosess. Det kan være alt fra behov for noe opprydding til mer fundamentale...

les mer