Eierrådgivning og selskapsstyring

Som eier kan du etter hvert oppleve at markedsforholdene ikke lenger tilsier at du kan operere som en selvstendig enhet lenger, at du bør konsolidere med andre gjennom oppkjøp/fusjon, eller at tidspunktet er riktig for salg. Det kan også hende at du nå finner det riktig å la neste generasjon ta over gjennom en planlagt prosess, et generasjonsskifte. Som eier er det viktig at en ser på livssyklusen av en investering, enten den er kortsiktig eller skal vare i flere generasjoner.

Bull & Co sin corporate gruppe har lang erfaring med disse problemstillinger, og når det gjelder generasjonsskifter så trekker vi inn ledende kompetanse fra vår privatrettsavdeling, slik at du som klient er ivaretatt på best mulig måte.

Uansett eierperspektiv må selskapene styres for å oppnå riktig utvikling. Vi bistår i den forbindelse med utarbeidelse av aksjonæravtale, avholdelse av generalforsamlinger, styreinstruks, instruks til daglig leder, reorganisering av virksomhet (hvor vi også trekker på vår arbeidsrettsavdeling), og annet arbeid for at du som eier skal få gjennomført din målsetning gjennom aksjeeierskapet.

AKTUELT

Oppsving for Bull & Cos Corporate og M&A team

Bull & Co fortsetter fremgangen og rangeres nå i fem kategorier i årets utgave av The Legal 500, som ble publisert 10. april. Følgende områder er rangert i årets utgave: Commercial, Corporate and M&A – Tier 4 EU and Competition – Tier 3 Employment – Tier 4...

les mer

Anette Mellbye og Anne-Sofie Rolfsjord i styrene i Advokatforeningen Oslo Krets

   På årsmøtet i Oslo Krets torsdag 21. mars, ble advokatene Anette Mellbye gjenvalgt i styret for Oslo Krets og Anne-Sofie Rolfsjord i styret for Yngre advokater, Oslo. Styret i Oslo Krets består av følgende medlemmer: Leder: Else-Marie Merckoll, Langseth...

les mer

Selskapers adgang til å bistå finansielt ved erverv av aksjer i selskapet – nytt lovforslag er fremmet med økt risiko for ansvar for styret og aksjeeiere

Det er foreslått betydelige endringer i adgangen for et selskap til å yte finansiell bistand ved erverv av aksjer i selskapet. Blant annet foreslås det at det generelle unntaket for eiendomsselskaper skal oppheves, og at dispensasjonsadgangen skal fjernes....

les mer