Bull & Cos tjenester ved rekonstruksjoner

 

Rekonstruksjonsloven gir forbedrede muligheter for bedrifter med underliggende sunn drift, men som har eller snart vil havne i alvorlige økonomiske problemer, til å finne ordninger med sine kreditorer. Rekonstruksjon innebærer at kreditorene må avvente all innfordring av sine krav. Driften fortsetter under samme ledelse, men under tilsyn av en rekonstruktør oppnevnt av retten.

Rekonstruksjonsloven gir anledning til å konvertere gjeld til aksjekapital. Det vil også i praksis vanligvis være tilstrekkelig med 50 % tilslutning fra aksjonærene og kreditorene (i beløp). Før åpning av rekonstruksjon vil retten kreve at kostnader til rekonstruksjonen forskutteres, og et normalnivå for forskuddene antas å være rundt kr 300 000. Loven inneholder flere virkemidler for å få gjennomført rekonstruksjonen, inkludert muligheten for å finansiere driften under rekonstruksjonen ved å belåne varelager, driftsmidler og fordringer med prioritet foran eksisterende heftelser. Fremdeles er det slik at dersom rekonstruksjonen ikke lykkes vil det åpnes konkurs med mindre man kan bevise solvens.

Rekonstruksjonsloven trådte i kraft 11. mai 2020 og er en midlertidig lov som løper fram til 1. januar 2022.

Vi hjelper både selskaper som vurderer om en rekonstruksjon kan være et virkemiddel for å redde virksomheten fra konkurs, kreditorer i rekonstruksjonsforhandlinger og våre advokater kan også oppnevnes som rekonstruktører av retten.

Bistand med begjæring om rekonstruksjon
Bull & Cos erfarne team av insolvensadvokater bistår med rekonstruksjoner og er kvalifisert for å bli oppnevnt som rekonstruktør av retten. Vi har lang erfaring med forhandlinger mellom ulike kreditorgrupper og aksjeeiere med dels sammenfallende og dels motstridende interesser. Vårt primære fokus er å hjelpe og redde sunne bedrifter fra unødvendig avvikling. Vi er opptatt av effektive og standardiserte prosesser, som gir et trygt og forutsigbart resultat, og basert på våre maler vil vi raskt og med begrensede kostnader kunne utarbeide en begjæring om rekonstruksjon. Vi kan også ta oppdrag som rekonstruktør i din sak, men det er retten som beslutter eventuell oppnevnelse på fritt grunnlag.

Bistand til kreditorer i rekonstruksjonsforhandlinger
Vårt insolvensteam bistår i dag kreditorer ved ulike former for insolvensprosesser i Norge og i utlandet. Vi kan også bistå kreditorer i rekonstruksjonsforhandlingene. Vår mangeårige erfaring innebærer at vi i løpet av kort tid kan analysere om det som foreslås innebærer en rimelig løsning for deg som kreditor sett opp mot andre kreditorgrupper, panthavere og eksisterende aksjeeiere. Vi vurderer også de skattemessige implikasjonene som kan oppstå dersom man aksepterer en rekonstruksjonsløsning.

Bistand til andre interessenter
Vi tar også oppdrag for andre interessenter som panthavere, styremedlemmer og aksjonærer i rekonstruksjonsprosesser.

Klemet Gaski

Klemet Gaski

Partner
Mobil: 419 16 583
E-post: kig@bull.no

Kristoffer Aasebø

Kristoffer Aasebø

Partner
Mobil: 995 23 554
E-post: kaa@bull.no

Thomas Berg Nordahl

Thomas Berg Nordahl

Partner
Mobil: 472 89 363
E-post: tbn@bull.no

Anne Helsingeng

Anne Helsingeng

Partner
Mobil: 924 82 260
E-post: ah@bull.no