Prosedyre og tvisteløsning Bull & Co

Alle tvistesaker er ulike. Når en tvist er under oppseiling, skreddersyr vi et team bestående av den riktige bransjekunnskapen og den beste fag- og tvisteløsningskompetansen. På denne måten gir vi våre klienter det beste mulige utgangspunktet for å håndtere akkurat deres tvist.

Bull & Co bistår i de fleste typer sivile saker. Vi representerer både selskaper og privatpersoner, og fører hvert år et betydelig antall saker for domstolene. Vi har særlig god kompetanse med rettslige prosesser innen arv- og skifte, fast eiendom og entreprise, arbeidsrett, markeds- og rettighetssaker, plan- og bygningsrett, IT, offentlige anskaffelser, forsikring- og ansvarsaker, som profesjonsansvar og styreansvar, samt erstatning i og utenfor kontrakt. I økonomisk kompliserte saker, for eksempel i saker om erstatningsutmåling eller skiftetvister, har vi også god erfaring med å samarbeide med eksterne økonomi- og rådgivningsmiljøer.

Tvister er gjerne krevende for klientene. Før saken eventuelt bringes inn for retten gir vi en grundig vurdering av prosessrisiko, som oppdateres ut fra hvordan saken utvikler seg. Vi tilstreber en effektiv og kostnadsfokusert tvisteløsningsprosess og har fokus på at klientens virksomhet blir minst mulig berørt.  Vi prøver alltid først å løse tvister gjennom forhandlinger eller megling, men noen ganger må saken til voldgift eller de ordinære domstolene, og iblant helt til Høyesterett.

Advokatene i Bull & Co har også god erfaring med alternative tvisteløsninger. Vi bistår våre klienter i saker for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), Husleietvistnemnda og Finansklagenemda. En av våre advokater er også sertifisert megler og sitter i Advokatforeningens meglingsutvalg.

 

Bull & Co faggruppe for prosedyre og tvisteløsning består av:

 

Arv og skifte …………………………………………………….

Randi B. Bull

Partner
Mobil: 971 70 905
E-post: rbb@bull.no

Forsikring, profesjon, styreansvar og logistikk ……..

Runar Hansen

Partner
Mobil:908 95 006
E-post: rh@bull.no

Fast eiendom, forsikring og ansvarssaker ………………….

Nils Henrik Varmann Jørgensen

Partner
Mobil: 934 80 256
E-post: nhj@bull.no

Entrepriserett ……………………………………………….

Bjørn Erik Mørkved

Bjørn Erik Mørkved

Partner
Mobil: 419 16 642
E-post: bem@bull.no

Plan- og bygningsrett ……………………………………………….

Anders Evjenth

Partner
Mobil: 901 86 418
E-post: ae@bull.no

Kontrakts- og erstatningsrett, offentlige anskaffelser

Saloume Djoudat

Partner
Mobil: 900 77 769
E-post: sd@bull.no

Markeds- og rettighetssaker ……………………………………

Rune Nordengen

Partner
Mobil: 951 07 590
E-post: rn@bull.no

Insolvens- og profesjonsansvar ………………………….

Klemet Gaski

Partner
Mobil: 419 16 583
E-post: kig@bull.no

Arbeidsrett ………………………………………………………

Kåre Bjørlo

Partner
Mobil: 913 93 061
E-post: kb@bull.no