Offentlige anskaffelser

Bull & Co er blant de ledende miljøer innen offentlige anskaffelser i Norge. Vårt team ledes av Kirti Mahajan Thomassen.

Vår rådgivning omfatter:

 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kontrakt
 • Bistand i klagesaker for Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA
 • Bistand ved midlertidige forføyninger og søksmål om krav om erstatning
 • Kvalitetssikring av anskaffelsesprosesser og dokumenter og løpende bistand i anskaffelsesprosessene
 • Bistand ved etablering av kontraktsstrategier, kontraktsforvaltning, anskaffelsesprosesser og rutiner
 • Utarbeidelse av standardkontrakter, og maler for konkurransegrunnlag
 • Samfunnsansvar (CSR) ved anskaffelser
 • Kvalitetssikring, revisjon og granskning tilknyttet anskaffelsesrutiner og konkrete anskaffelsesprosesser
 • Opplæring og kurs, dels gjennom kurs for alle våre kunder samt spesialtilpassede opplegg for enkeltkunder.

Våre advokater har i tillegg til høy kompetanse om anskaffelsesreglene og tilgrensende rettsregler omfattende bransjekunnskap, herunder om leverandørstruktur, kontraktspraksis og produkter.

Gjennom bistand til et stort antall oppdragsgivere og tilbydere har vi erfaring med innkjøp innen mange tjeneste- og produktområder, herunder:

 • Ammunisjon og våpen
 • Audiovisuelt ustyr til museer og konsertlokaler
 • Banktjenester og konsernbankavtaler
 • Brøyting og veivedlikehold
 • Entreprise
 • Fabrikk- og produksjonsanlegg innen trykkeri og medier, renovasjon
 • Fast- og mobiltelefoni
 • Fergedrift
 • Finansiell rådgivning og investeringstjenester
 • Forsikringstjenester
 • Helsetjenester, kirurgi mv
 • Helsetjenester, vikartjenester innen spesialisthelsetjenesten
 • Hjemmehjelptjenester
 • IKT ERP programvare
 • IKT konsulenttjenester
 • IKT programvareutviklingsavtaler
 • IKT rammeavtaler utstyr
 • IKT sikkerhetstjenester og utstyr
 • Innkjøpssamarbeid (også mellom oppdragsgivere i flere land)
 • IT Housingavtaler
 • Kjøp av togsett
 • Kollektivtransport (buss, bane, tog og ferge)
 • Konsulenttjenester, herunder IKT, ingeniør, teknisk, design, arkitekt
 • Kontorrekvisita
 • Leasing utstyr, luftfartøy, fly, helikopter, bil
 • Legemidler
 • Leie av bil
 • Leie av næringslokaler og bolig (kontor, IT housing, produksjon, sykehjem, politi mv)
 • Luftfartstjenester, helikoptertjenester
 • Matvarer
 • Medisinsk ustyr
 • Møbler
 • Nødnettet (Politi, brann, helse, forsvar)
 • Offentlig privat samarbeid (OPS), herunder vei, alderhjem
 • Outsourcing av butikk
 • Outsourcing av restaurantdrift
 • Politibiler
 • Produksjon av tjenester knyttet til ID kort, digitale signaturer mv, herunder offentlige dokumenter
 • Prosjektavtaler knyttet til leie av nybygg
 • Redaksjonelle tjenester
 • Reisebyråtjenester
 • Skoleskyss
 • Tjenestekonsesjoner
 • Transport- og forbrenning av avfall
 • Trykkeritjenester
 • Uniformer og andre tekstilanskaffelser
 • Vakttjenester
 • Vindmøller

AKTUELT

Oppsving for Bull & Cos Corporate og M&A team

Bull & Co fortsetter fremgangen og rangeres nå i fem kategorier i årets utgave av The Legal 500, som ble publisert 10. april. Følgende områder er rangert i årets utgave: Commercial, Corporate and M&A – Tier 4 EU and Competition – Tier 3 Employment – Tier 4...

les mer

Bull & Co høyt rangert i Chambers Europe 2018

Rangeringen "Chambers Europe 2018" er nettopp publisert. Bull & Co ble i år høyt rangert innen kategoriene "Competition/Antitrust: Public Procurement" v/advokat Andreas C. Wahl, (band 2) og "TMT" v/advokat Kristian Foss. Bull & Co ble også nevnt som "noted firm" i...

les mer