Leveranseavtaler – industrileveranser

Kjøp og salg av løsøre, det være seg kjøp av handelsvarer, maskiner, utrustning, komponenter, eller annet, regulerer av kjøpsloven med mindre annet er avtalt.

I de fleste industrier er det utviklet omfattende og komplekse kontraktsstandarder som utfyller kjøpslovens prinsipper og på visse vilkår også fraviker lovens prinsipper.

Vi har advokater med spesialkompetanse innen disse standardavtalene. For verksted og andre som leverer spesialtilpassede produkter innen industrien, reguleres leveransevilkår ofte av leveransekontrakter som:

  •    NLM, NL, AIS mfl.
  •    ORGALIME
  •    NS

For enkelte bransjer er det spesialtilpassede leveransekontrakter, så som  innen IT-sektoren (se IT-kontrakter), offshore (NTK, EPC mfl) og for leveranse av elektromekanisk utstyr til kraftindustrien (AKB/88, KOLEMO og NLM10).  

Vi bistår blant annet med valg av riktig standard, spesialtilpasning av avtaler til den konkrete leveranse, kontraktsrevisjon, løpende rådgivning og tvisteløsning.

AKTUELT