Konkurranserett

Konkurranseretten omhandler rettsregler som regulerer næringsdrivendes konkurransebegrensende handlinger. Faget er preget av tett regulering, tilsyns- og overvåkningsordninger gjennom lovgivning og forskrifter på nasjonalt nivå og EU- og EØS-nivå.

Våre advokater med kjernekompetanse innen konkurranserett bistår blant annet med:

  • vurderinger av om noe rammes av forbudet mot konkurransebegrensende avtaler (karteller, jf. konkurranseloven § 10, EØS-avtalen art. 53 og TEUF art. 101)
  • vurderinger av om noe rammes av forbudet mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling, (jf. konkurranseloven § 11, EØS-avtalen art. 54 og TEUF art. 102),
  • strukturkontroll/kontroll med foretakssammenslutninger,

Vi bistår også med spørsmål knyttet til konkurranserett ved utforming og revisjon av avtaler, løpende rådgivning og tvisteløsning.

AKTUELT

Bull & Co anerkjent i The Legal 500

Rangeringen «The Legal 500» for 2018 er nettopp publisert. Bull & Co ble i år som i fjor rangert høyt innen kategoriene «Intellectual Property» (Tier Two), «EU & Competition Law» (Tier Three), «TMT» (Tier Three). Vi skåret også høyt på «Employment» (Tier Four). Dette...

les mer

Bull & Co høyt rangert i Chambers Europe 2018

Rangeringen "Chambers Europe 2018" er nettopp publisert. Bull & Co ble i år høyt rangert innen kategoriene "Competition/Antitrust: Public Procurement" v/advokat Andreas C. Wahl, (band 2) og "TMT" v/advokat Kristian Foss. Bull & Co ble også nevnt som "noted firm" i...

les mer

Bull høyt rangert

Rangeringen "Chambers Europe 2016" er nettopp publisert. Bull & Co ble også i år høyt rangert innen kategorien "Intellectual Property" og "Competition/Antitrust: Pubilc Procurement". Bull & Co ble også nevnt som "noted firm" i kategorien "TMT"." Chambers foretar...

les mer