Konkurranserett

Konkurranseretten omhandler rettsregler som regulerer næringsdrivendes konkurransebegrensende handlinger. Faget er preget av tett regulering, tilsyns- og overvåkningsordninger gjennom lovgivning og forskrifter på nasjonalt nivå og EU- og EØS-nivå.

Våre advokater med kjernekompetanse innen konkurranserett bistår blant annet med:

  • vurderinger av om noe rammes av forbudet mot konkurransebegrensende avtaler (karteller, jf. konkurranseloven § 10, EØS-avtalen art. 53 og TEUF art. 101)
  • vurderinger av om noe rammes av forbudet mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling, (jf. konkurranseloven § 11, EØS-avtalen art. 54 og TEUF art. 102),
  • strukturkontroll/kontroll med foretakssammenslutninger,

Vi bistår også med spørsmål knyttet til konkurranserett ved utforming og revisjon av avtaler, løpende rådgivning og tvisteløsning.

AKTUELT

Bull høyt rangert

Rangeringen "Chambers Europe 2016" er nettopp publisert. Bull & Co ble også i år høyt rangert innen kategorien "Intellectual Property" og "Competition/Antitrust: Pubilc Procurement". Bull & Co ble også nevnt som "noted firm" i kategorien "TMT"." Chambers foretar...

les mer