Ytringsfrihet, injurier og privatlivets fred

Ytrings- og informasjonsfrihet er en grunnleggende rett, som kun kan begrenses ut fra forhold som er nødvendige i et demokratisk samfunn. Eksempler på tilfeller som i visse tilfeller – ut fra en nærmere konkret avveining av en rekke momenter – likevel kan begrense retten til ytrings- og informasjonsfrihet er bl.a:

  • Ærekrenkelser/Injurier
  • Diskriminerende ytringer
  • Pornografi
  • Publisering av informasjon som kan skade rikets sikkerhet
  • Krenkelser av privatlivets fred
  • Krenkelse gjennom publisering av personbilder

Ansvarlig for urettmessig publisering av anklager, bilder mv. vil først og fremst være mediets ansvarlige redaktør. Det vil si at han eller hun personlig kan trekkes inn som ansvarlig, selv om redaktøren ikke selv har godkjent den aktuelle publiseringen. Men både redaktør, journalist og utgiver vil kunne være erstatningsrettslig ansvarlig i visse tilfeller.

Vi har advokater som har lang erfaring med spørsmål knyttet til disse avveiningene, og bistår kunder både med forhåndsvurderinger og etterfølgende klager/tvister i slike saker, for og mot pressen.

AKTUELT

Jenny Sveen Hovda og Kristin Haram Førde markerer seg i Advokatundersøkelsen 2019

Finansavisens årlige advokatundersøkelse er lansert. I årets undersøkelse er partner og leder av faggruppen for immaterialrett og teknologi, Jenny Sveen Hovda, portrettert som en av fire advokattalenter å se opp for i 2019, og partner Kristin Haram Førde er på Topp-10...

les mer

Hva betyr facebook-administrator-dommen for norske virksomheter?

EU-domstolen bestemte 5. juni 2018 at en administrator av Facebooks fansider skal anses som en såkalt behandlingsansvarlig, sammen med Facebook. Det vil bety at den som oppretter en Facebook-side for markedsføring av sine produkter, vil være ansvarlig for å etterleve...

les mer