Ytringsfrihet, injurier og privatlivets fred

Ytrings- og informasjonsfrihet er en grunnleggende rett, som kun kan begrenses ut fra forhold som er nødvendige i et demokratisk samfunn. Eksempler på tilfeller som i visse tilfeller – ut fra en nærmere konkret avveining av en rekke momenter – likevel kan begrense retten til ytrings- og informasjonsfrihet er bl.a:

  • Ærekrenkelser/Injurier
  • Diskriminerende ytringer
  • Pornografi
  • Publisering av informasjon som kan skade rikets sikkerhet
  • Krenkelser av privatlivets fred
  • Krenkelse gjennom publisering av personbilder

Ansvarlig for urettmessig publisering av anklager, bilder mv. vil først og fremst være mediets ansvarlige redaktør. Det vil si at han eller hun personlig kan trekkes inn som ansvarlig, selv om redaktøren ikke selv har godkjent den aktuelle publiseringen. Men både redaktør, journalist og utgiver vil kunne være erstatningsrettslig ansvarlig i visse tilfeller.

Vi har advokater som har lang erfaring med spørsmål knyttet til disse avveiningene, og bistår kunder både med forhåndsvurderinger og etterfølgende klager/tvister i slike saker, for og mot pressen.

AKTUELT

Anette Mellbye og Anne-Sofie Rolfsjord i styrene i Advokatforeningen Oslo Krets

   På årsmøtet i Oslo Krets torsdag 21. mars, ble advokatene Anette Mellbye gjenvalgt i styret for Oslo Krets og Anne-Sofie Rolfsjord i styret for Yngre advokater, Oslo. Styret i Oslo Krets består av følgende medlemmer: Leder: Else-Marie Merckoll, Langseth...

les mer

Hva betyr nye sikkerhetslover for ledelsens personlige ansvar?

Nye sikkerhetslover stiller sikkerhetskrav utover kravene som følger av GDPR. Den eksplosive kombinasjonen av strengere normer, økt ekstern trussel og økt sårbarhet øker det personlige ansvaret for ledende personer. Her er 5 viktige tiltak ledelsen kan og...

les mer

Bull & Co lanserer «Lawyer as a Service»

«BLaaS» er en ny måte å tilby advokattjenester på hvor avtalens omfang og bedriftens kostnader er bestemt mellom Bull og kunden på forhånd. Tjenesten kan sammenlignes med et abonnement, hvor kunden betaler et forhåndsavtalt månedlig beløp for å motta gitte...

les mer

Jenny Sveen Hovda og Kristin Haram Førde markerer seg i Advokatundersøkelsen 2019

Finansavisens årlige advokatundersøkelse er lansert. I årets undersøkelse er partner og leder av faggruppen for immaterialrett og teknologi, Jenny Sveen Hovda, portrettert som en av fire advokattalenter å se opp for i 2019, og partner Kristin Haram Førde er på Topp-10...

les mer