Varemerker

Et varemerke er et særpreget kjennetegn for dine varer og tjenester og kan eksempelvis være et ordmerke som enkeltord eller slagord, et figurmerke, et tredimensjonalt merke eller et kombinert merke med både figur og tekst. For å unngå at noen andre benytter et likt eller lignende varemerke for de samme varer og tjenester, og utnytter den goodwill som knytter seg til ditt varemerke bør du sørge for å oppnå rettslig beskyttelse av merket.

Enerett til et varemerke oppnås ved registrering av merket. Eneretten forhindrer andre fra å kunne bruke identiske eller lignende merker for samme varer eller tjenester kommersielt. Ved inngrep i eneretten vil varemerkeinnehaveren blant annet kunne kreve at bruken opphører og erstatning for den urettmessige bruken. Bull & Co har advokater med bred erfaring og faglig ekspertise innen varemerkerett, både i forbindelse med juridisk og strategisk rådgivning og prosedyre for domstolene. Vi har bistått kjente virksomheter med å utarbeide en helhetlig IPR-strategi. Dette arbeidet består blant annet i kartlegging av rettigheter og portefølje, utarbeide rutiner for sikring, samt overvåking og håndhevelse av rettigheter.

For øvrig kan vi bistå med

  • Vurdering av et merkes registrerbarhet
  • Bistand i søknadsprosessen for registrering av varemerker både nasjonalt og internasjonalt, herunder utarbeidelse av tilpassede varefortegnelser
  • Oppfølgning av varemerkesøknader, herunder besvarelser av innsigelser og mothold
  • Ugyldighets- og slettelsessøksmål
  • Bistand i forbindelse med endringer og overdragelser av varemerker
  • Bistand ved lisenser/ lisensavtaler og rettighetsoverføringer
  • Overvåking og varsling av frister
  • Bistand i forbindelse med parallellimport og konsumpsjon

AKTUELT

Bull & Co lanserer «Lawyer as a Service»

«BLaaS» er en ny måte å tilby advokattjenester på hvor avtalens omfang og bedriftens kostnader er bestemt mellom Bull og kunden på forhånd. Tjenesten kan sammenlignes med et abonnement, hvor kunden betaler et forhåndsavtalt månedlig beløp for å motta gitte...

les mer

Jenny Sveen Hovda og Kristin Haram Førde markerer seg i Advokatundersøkelsen 2019

Finansavisens årlige advokatundersøkelse er lansert. I årets undersøkelse er partner og leder av faggruppen for immaterialrett og teknologi, Jenny Sveen Hovda, portrettert som en av fire advokattalenter å se opp for i 2019, og partner Kristin Haram Førde er på Topp-10...

les mer

Bull & Co anerkjent i The Legal 500

Rangeringen «The Legal 500» for 2018 er nettopp publisert. Bull & Co ble i år som i fjor rangert høyt innen kategoriene «Intellectual Property» (Tier Two), «EU & Competition Law» (Tier Three), «TMT» (Tier Three). Vi skåret også høyt på «Employment» (Tier...

les mer