Opphavsrett

Bull & Co er et av Norges ledende advokatfirmaer innen opphavsrett. Flere av våre advokater har opphavsrett som sitt spesialfelt.

Vi bistår blant annet med:

  • Utforming, revisjon og tolkning av avtaler om bruk av opphavsrettsbeskyttet materiale
  • Vurdering av om noe er vernet (som åndsverk e.l.)
  • Musikklarering
  • Vurdering av om en utnyttelse kan skje uten rettighetshavers samtykke (sitatretten, nyhetsretten, ytringsfrihet mv.)
  • Plagiatspørsmål
  • Håndhevelse og løsning av konflikter

Vi holder også kurs/seminarer i opphavsrett, både for rettighetshavere og de som ønsker å bruke beskyttet materiale.

 

AKTUELT

Bull & Co lanserer «Lawyer as a Service»

«BLaaS» er en ny måte å tilby advokattjenester på hvor avtalens omfang og bedriftens kostnader er bestemt mellom Bull og kunden på forhånd. Tjenesten kan sammenlignes med et abonnement, hvor kunden betaler et forhåndsavtalt månedlig beløp for å motta gitte...

les mer