Markedsføring

Markedsføringsloven setter rammer for markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår rettet mot forbrukere. Loven regulerer også hvordan kommersielle aktører skal opptre mot sine konkurrenter.

Bull & Co har advokater med spisskompetanse innen markedsrett, og advokater i firmaet har skrevet flere utgaver av kommentarutgaven til markedsføringsloven.

Vi kan blant annet bistå med:

  • Råd om reklame rettet mot forbrukere, og markedsføring rettet særlig mot barn
  • Gjennomgang og vurdering av planlagte reklamekampanjer, inkludert gjennomgang av vilkår for deltagelse i konkurranser o.l.
  • Vurdering av om markedsføring er i strid med reglene om urimelig handelspraksis, inkludert «svartelisten»
  • Råd knyttet til lovens regler om beskyttelse av næringsdrivendes interesser, for eksempel om det foreligger en ulovlig produktetterlikning og/eller om noen har opptrådt i strid «god forretningsskikk»
  • Rådgivning om reglene for lovlig sammenliknende reklame

Vi kan bidra med råd i forkant av markedsføringstiltak, delta i forhandlinger med konkurrenter og bistå ved eventuelle konflikter. Våre advokater har bred kompetanse og erfaring med markedsrettslige spørsmål både som rådgivere og i prosedyre for domstolene og Markedsrådet. Vi bistår i saker for Næringslivets Konkurranseutvalg og i forhandlinger med Forbrukerombudet.

 

AKTUELT

Jenny Sveen Hovda og Kristin Haram Førde markerer seg i Advokatundersøkelsen 2019

Finansavisens årlige advokatundersøkelse er lansert. I årets undersøkelse er partner og leder av faggruppen for immaterialrett og teknologi, Jenny Sveen Hovda, portrettert som en av fire advokattalenter å se opp for i 2019, og partner Kristin Haram Førde er på Topp-10...

les mer