Markedsføring

Markedsføringsloven setter rammer for markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår rettet mot forbrukere. Loven regulerer også hvordan kommersielle aktører skal opptre mot sine konkurrenter.

Bull & Co har advokater med spisskompetanse innen markedsrett, og advokater i firmaet har skrevet flere utgaver av kommentarutgaven til markedsføringsloven.

Vi kan blant annet bistå med:

  • Råd om reklame rettet mot forbrukere, og markedsføring rettet særlig mot barn
  • Gjennomgang og vurdering av planlagte reklamekampanjer, inkludert gjennomgang av vilkår for deltagelse i konkurranser o.l.
  • Vurdering av om markedsføring er i strid med reglene om urimelig handelspraksis, inkludert «svartelisten»
  • Råd knyttet til lovens regler om beskyttelse av næringsdrivendes interesser, for eksempel om det foreligger en ulovlig produktetterlikning og/eller om noen har opptrådt i strid «god forretningsskikk»
  • Rådgivning om reglene for lovlig sammenliknende reklame

Vi kan bidra med råd i forkant av markedsføringstiltak, delta i forhandlinger med konkurrenter og bistå ved eventuelle konflikter. Våre advokater har bred kompetanse og erfaring med markedsrettslige spørsmål både som rådgivere og i prosedyre for domstolene og Markedsrådet. Vi bistår i saker for Næringslivets Konkurranseutvalg og i forhandlinger med Forbrukerombudet.

 

AKTUELT

Hva betyr facebook-administrator-dommen for norske virksomheter?

EU-domstolen bestemte 5. juni 2018 at en administrator av Facebooks fansider skal anses som en såkalt behandlingsansvarlig, sammen med Facebook. Det vil bety at den som oppretter en Facebook-side for markedsføring av sine produkter, vil være ansvarlig for å etterleve...

les mer

Bull & Co anerkjent i The Legal 500

Rangeringen «The Legal 500» for 2018 er nettopp publisert. Bull & Co ble i år som i fjor rangert høyt innen kategoriene «Intellectual Property» (Tier Two), «EU & Competition Law» (Tier Three), «TMT» (Tier Three). Vi skåret også høyt på «Employment» (Tier Four). Dette...

les mer