Markedsføring

Markedsføringsloven setter rammer for markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår rettet mot forbrukere. Loven regulerer også hvordan kommersielle aktører skal opptre mot sine konkurrenter.

Bull & Co har advokater med spisskompetanse innen markedsrett, og advokater i firmaet har skrevet flere utgaver av kommentarutgaven til markedsføringsloven.

Vi kan blant annet bistå med:

  • Råd om reklame rettet mot forbrukere, og markedsføring rettet særlig mot barn
  • Gjennomgang og vurdering av planlagte reklamekampanjer, inkludert gjennomgang av vilkår for deltagelse i konkurranser o.l.
  • Vurdering av om markedsføring er i strid med reglene om urimelig handelspraksis, inkludert «svartelisten»
  • Råd knyttet til lovens regler om beskyttelse av næringsdrivendes interesser, for eksempel om det foreligger en ulovlig produktetterlikning og/eller om noen har opptrådt i strid «god forretningsskikk»
  • Rådgivning om reglene for lovlig sammenliknende reklame

Vi kan bidra med råd i forkant av markedsføringstiltak, delta i forhandlinger med konkurrenter og bistå ved eventuelle konflikter. Våre advokater har bred kompetanse og erfaring med markedsrettslige spørsmål både som rådgivere og i prosedyre for domstolene og Markedsrådet. Vi bistår i saker for Næringslivets Konkurranseutvalg og i forhandlinger med Forbrukerombudet.

 

AKTUELT

Anette Mellbye og Anne-Sofie Rolfsjord i styrene i Advokatforeningen Oslo Krets

   På årsmøtet i Oslo Krets torsdag 21. mars, ble advokatene Anette Mellbye gjenvalgt i styret for Oslo Krets og Anne-Sofie Rolfsjord i styret for Yngre advokater, Oslo. Styret i Oslo Krets består av følgende medlemmer: Leder: Else-Marie Merckoll, Langseth...

les mer

Bull & Co lanserer «Lawyer as a Service»

«BLaaS» er en ny måte å tilby advokattjenester på hvor avtalens omfang og bedriftens kostnader er bestemt mellom Bull og kunden på forhånd. Tjenesten kan sammenlignes med et abonnement, hvor kunden betaler et forhåndsavtalt månedlig beløp for å motta gitte...

les mer

Jenny Sveen Hovda og Kristin Haram Førde markerer seg i Advokatundersøkelsen 2019

Finansavisens årlige advokatundersøkelse er lansert. I årets undersøkelse er partner og leder av faggruppen for immaterialrett og teknologi, Jenny Sveen Hovda, portrettert som en av fire advokattalenter å se opp for i 2019, og partner Kristin Haram Førde er på Topp-10...

les mer