Knowhow

Knowhow er et vanlig internasjonalt benyttet begrep, men uten klart definert innhold i norsk rett. Knowhow kan også være bedriftshemmeligheter, og skal da behandles tilsvarende. I norsk praksis vil knowhow også kunne omfatte bedriftsintern kunnskap som går utover vanlig allment tilgjengelig kunnskap, men som av ulike grunner ikke kvalifiserer som bedriftshemmelighet. Visse typer knowhow (ofte kalt ”teknisk knowhow”) er beskyttet gjennom markedsføringslovens § 29. Rettstridig utnyttelse av knowhow eller bedriftsintern kunnskap kan også være i strid med det alminnelige lojalitetskrav i markedsføringslovens § 25. Likeledes kan slik utnyttelse være i strid med lojalitetsforpliktelser som følger av ansettelsesforhold, eller annen avtale.

Bull & Co har betydelig erfaring i rådgivning på dette området, og kan bistå med kartlegging av bedriftsintern kunnskap som bør beskyttes, prosedyrer for beskyttelse gjennom tiltak og avtaleklausuler, samt bistand når rettigheter er krenket.

AKTUELT

Anette Mellbye og Anne-Sofie Rolfsjord i styrene i Advokatforeningen Oslo Krets

   På årsmøtet i Oslo Krets torsdag 21. mars, ble advokatene Anette Mellbye gjenvalgt i styret for Oslo Krets og Anne-Sofie Rolfsjord i styret for Yngre advokater, Oslo. Styret i Oslo Krets består av følgende medlemmer: Leder: Else-Marie Merckoll, Langseth...

les mer

Bull & Co lanserer «Lawyer as a Service»

«BLaaS» er en ny måte å tilby advokattjenester på hvor avtalens omfang og bedriftens kostnader er bestemt mellom Bull og kunden på forhånd. Tjenesten kan sammenlignes med et abonnement, hvor kunden betaler et forhåndsavtalt månedlig beløp for å motta gitte...

les mer

Jenny Sveen Hovda og Kristin Haram Førde markerer seg i Advokatundersøkelsen 2019

Finansavisens årlige advokatundersøkelse er lansert. I årets undersøkelse er partner og leder av faggruppen for immaterialrett og teknologi, Jenny Sveen Hovda, portrettert som en av fire advokattalenter å se opp for i 2019, og partner Kristin Haram Førde er på Topp-10...

les mer

Bull høyt rangert

Rangeringen "Chambers Europe 2016" er nettopp publisert. Bull & Co ble også i år høyt rangert innen kategorien "Intellectual Property" og "Competition/Antitrust: Pubilc Procurement". Bull & Co ble også nevnt som "noted firm" i kategorien "TMT"." Chambers...

les mer

Hvordan bør arbeidsavtaler, jobbreglement og retningslinjer tilpasses for å sikre at bedriftens kompetanse/knowhow forblir i bedriften og ikke forsvinner når en ansatt skifter jobb?

Ofte opplever en bedrift at en ansatt slutter og går til en konkurrerende bedrift. Særlig problematisk er det når ”nøkkelansatte” slutter. Det sentrale for bedriften er å minimere skadevirkningene av at ansatte slutter og bedriften bør fokusere på; 1. Hvordan sikre...

les mer