Knowhow

Knowhow er et vanlig internasjonalt benyttet begrep, men uten klart definert innhold i norsk rett. Knowhow kan også være bedriftshemmeligheter, og skal da behandles tilsvarende. I norsk praksis vil knowhow også kunne omfatte bedriftsintern kunnskap som går utover vanlig allment tilgjengelig kunnskap, men som av ulike grunner ikke kvalifiserer som bedriftshemmelighet. Visse typer knowhow (ofte kalt ”teknisk knowhow”) er beskyttet gjennom markedsføringslovens § 29. Rettstridig utnyttelse av knowhow eller bedriftsintern kunnskap kan også være i strid med det alminnelige lojalitetskrav i markedsføringslovens § 25. Likeledes kan slik utnyttelse være i strid med lojalitetsforpliktelser som følger av ansettelsesforhold, eller annen avtale.

Bull & Co har betydelig erfaring i rådgivning på dette området, og kan bistå med kartlegging av bedriftsintern kunnskap som bør beskyttes, prosedyrer for beskyttelse gjennom tiltak og avtaleklausuler, samt bistand når rettigheter er krenket.

AKTUELT

Bull høyt rangert

Rangeringen "Chambers Europe 2016" er nettopp publisert. Bull & Co ble også i år høyt rangert innen kategorien "Intellectual Property" og "Competition/Antitrust: Pubilc Procurement". Bull & Co ble også nevnt som "noted firm" i kategorien "TMT"." Chambers foretar...

les mer

Hvordan bør arbeidsavtaler, jobbreglement og retningslinjer tilpasses for å sikre at bedriftens kompetanse/knowhow forblir i bedriften og ikke forsvinner når en ansatt skifter jobb?

Ofte opplever en bedrift at en ansatt slutter og går til en konkurrerende bedrift. Særlig problematisk er det når ”nøkkelansatte” slutter. Det sentrale for bedriften er å minimere skadevirkningene av at ansatte slutter og bedriften bør fokusere på; 1. Hvordan sikre...

les mer