Bedriftshemmeligheter

Bedriftshemmeligheter er bedriftsintern kunnskap av vesentlig verdi og betydning for bedriften. En forutsetning for at slik kunnskap skal kunne kreves beskyttet som bedriftshemmelighet, er at bedriften selv har tatt adekvate skritt for å å holde kunnskapen konfidensiell. Dette kan gjøres på mange måter, men typisk er å beskytte og begrense tilgangen til informasjonen, samt å regulere taushetsplikt for de som blir gjort kjent med den, både internt og eksternt. Vernet for bedriftshemmeligheter er regulert i markedsføringslovens § 28, supplert med bestemmelsene i straffeloven (2005) §§ 207 og 208.

Bull & Co har betydelig erfaring i rådgivning på dette området, og kan bistå med kartlegging av bedriftsintern kunnskap som bør beskyttes, prosedyrer for beskyttelse gjennom tiltak og avtaleklausuler, samt bistand når rettigheter er krenket.

AKTUELT

Hva betyr nye sikkerhetslover for ledelsens personlige ansvar?

Nye sikkerhetslover stiller sikkerhetskrav utover kravene som følger av GDPR. Den eksplosive kombinasjonen av strengere normer, økt ekstern trussel og økt sårbarhet øker det personlige ansvaret for ledende personer. Her er 5 viktige tiltak ledelsen kan og...

les mer

Hvordan bør arbeidsavtaler, jobbreglement og retningslinjer tilpasses for å sikre at bedriftens kompetanse/knowhow forblir i bedriften og ikke forsvinner når en ansatt skifter jobb?

Ofte opplever en bedrift at en ansatt slutter og går til en konkurrerende bedrift. Særlig problematisk er det når ”nøkkelansatte” slutter. Det sentrale for bedriften er å minimere skadevirkningene av at ansatte slutter og bedriften bør fokusere på; 1. Hvordan sikre...

les mer