Justiskomiteen har behandlet regjeringens forslag til endringer i tomtefesteloven, og avga den 04.06.2015 sin innstilling til Stortinget. Foreløpig dato for behandling av lovendringsforslaget er satt til 10.06.2015, og det er i forslaget lagt opp til at de foreslåtte...

les mer