Plan- og bygningsrett

Advokatene i Bull & Co har spesialkompetanse innenfor plan– og bygningsrett. Våre advokater har også betydelig praktisk erfaring med plan- og bygningsrett, både fra myndighetssiden og gjennom bistand til våre klienter, hvor vi jevnlig bistår i saker om reguleringsspørsmål og søknader om tillatelser til utbyggingsprosjekter.

Vi har også omfattende kompetanse innenfor entrepriserett og bistår i alle ledd i byggeprosessen, herunder finansieringsfasen, anbudsfasen, valg av kontraktsform, kontraktsforhandlinger, rådgivning ved prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og tvisteløsning.

AKTUELT