Næringseiendom

Næringseiendommer reiser kompliserte rettslige spørsmål og krever spesialkompetanse. Våre advokater representerer en rekke eiere, utviklere og leietakere. Vi har spesialkompetanse innefor:

 • Eiendomsutvikling
 • Tingsrett
 • Tinglysing
 • Tomtefeste
 • Husleieforhold
 • Utbyggingsavtaler
 • Sale and lease-back
 • Plan- og bygningsrett
 • Odelsrett og jordskifte
 • Eiendomstransaksjoner
 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Konsesjon og offentlige tillatelser

AKTUELT