Fritidseiendom

Mange har i dag en eller flere fritidseiendommer i tillegg til sin faste bolig.

Flere av advokatene i Bull & Co er samarbeidsadvokater med Huseiernes landsforbund og representerer i denne forbindelse mange eiere av fritidsboliger. Våre advokater har betydelig praktisk erfaring med problemstillinger som er aktuelle for fritidseiendommer, herunder:

  • Tomtefeste
  • Kjøp / salg
  • Naborett
  • Problemstillinger knyttet til servitutter og rettigheter i fast eiendom
  • Ekspropriasjon og skjønnssaker
  • Hevdsspørsmål
  • Jordskifte

AKTUELT