Forsikring

Vi bistår forsikringsselskaper og privatpersoner i forsikringssaker som gjelder fast eiendom. Vi har solid erfaring med både behandling av krav, forhandlinger og prosedyre for domstolen og voldgift, og da særlig erstatningssaker knyttet til feil og mangler ved fast eiendom og ulike typer skader. Les mer om vår forsikringskompetanse her.

 

AKTUELT