Entreprise

Vi har både byggherrer, entreprenører og underleverandører blant våre kunder.  Vi bistår med kontraktsregulering av oppdrag knyttet til oppføring av bygg og anlegg, inngåelse av samarbeidsavtaler, underentrepriser og løpende rådgivning under våre kunders prosjekter. Vi bistår også under sluttoppgjørsforhandlinger og ikke minst ved tvisteløsning.

 

AKTUELT