Bolig

Bolig representerer for de fleste den største enkeltinvesteringen man gjør i livet.

Bull & Co har advokater med spisskompetanse på områder knyttet til fast eiendom og bistår i forbindelse ved:

 • Overdragelser
 • Utleie
 • Tomtefeste
 • Avklaring av rettigheter (servitutter) i fast eiendom
 • Naboforhold

Våre advokater har også betydelig erfaring med saker knyttet til mangler ved fast eiendom og representerer jevnlig både kjøper- og selgersiden i domstolene.

Retten til bolig er knyttet til ulike rettslige konstruksjoner. Flere av advokatene i Bull & Co er samarbeidsadvokater med Huseiernes landsforbund og har betydelig praktisk erfaring i de ulike problemstillinger eiere av bolig kan komme ut for, og hvordan disse forhold reguleres i de ulike boligformer, herunder:

 

 • Husleieforhold
 • Sameier
 • Eierseksjonssameier
 • Borettslag
 • Boligaksjeselskap
 • Selveier

AKTUELT

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.