Virksomhetsoverdragelse

Omorganisering av en bedrift vil ofte kunne innebære en virksomhetsoverdragelse. Ved en virksomhetsoverdragelse er det flere forhold om både overdragende og overtakende part man skal være oppmerksom på. Virksomhetsoverdragelser er lovregulert i arbeidsmiljøloven, samt gjennom EUs Rådsdirektiv om virksomhetsoverdragelser.

Vi i Bull & Co har lang erfaring med rådgivning om både offentlige og private virksomhetsoverdragelser, både nasjonalt og internasjonalt. Våre advokater har god kjennskap til både det nasjonale og det internasjonale regelverket, slik at vi gjennom vår rådgivning sikrer at bedriften overholder reglene knyttet til arbeidstakers rettigheter, samtidig som arbeidsgivers styringsrett opprettholdes i størst mulig grad.

Vi har i tillegg bred erfaring med norske og internasjonale forhandlinger, og gjennom våre internasjonale nettverk har vi tilgang til lokal juridisk ekspertise over hele verden.

AKTUELT