Inngåelse av arbeidsforhold

I forbindelse med ansettelse av nye arbeidstakere er det flere forhold man må holde oversikt over. I utgangspunktet kan en arbeidsgiver ansette hvem han vil og på hvilke vilkår han vil. Imidlertid er en del forhold man må huske på underveis i prosessen. Er det for eksempel tillatt å spørre om graviditet eller familieplanlegging? Gjelder det krav til minstelønn på aktuelle arbeidsområde, enten lovfestet eller avtalefestet? Hva med utvelgelse av arbeidstakere – positiv eller negativ diskriminering? Problemstillingene er mange, og vi i Bull & Co kan hjelpe til med å unngå fallgruvene.

Videre er det viktig å sørge for at man lager en arbeidsavtale som regulerer alle aktuelle problemstillinger slik at man i størst mulig grad unngår en tvist ved forståelsen av avtalen eller ved avvikling av arbeidsforholdet. Arbeidsavtalen, supplert med en stillingsinstruks og/eller personalhåndbok, vil være viktige verktøy ved utøvelse av arbeidsgivers styringsrett. Vi bistår gjerne med utformingen av disse dokumentene. Arbeidslivsavdelingen i Bull & Co kan bidra til å kvalitetssikre en ansettelsesprosess gjennom profesjonell rådgivning.

AKTUELT