HR/HRM

HR (menneskelige ressurser) har en sentral betydning innen moderne organisasjonsledelse. Bedriftene legger stadig mer vekt på å arbeide etter prinsippet med medarbeiderressursene i sentrum (profit by putting people first), i stedet for det økonomiske prinsippet profit by putting money first. HRM (ledelse av menneskelige ressurser – Human Resource Management) omfatter forvaltning av medarbeidernes evner, egenskaper, kunnskap, erfaringer og ferdigheter. Dette krever planlegging og gjennomføring av alle oppgaver knyttet til ansettelser, medarbeiderutvikling, plassering i organisasjonen og avvikling av arbeidsforhold når det er nødvendig. Formålet er å bidra til verdiskapning, økt produksjon og bedre resultater.

HR og HRM er et av satsningsområdene i Bull & Co. Vi bistår våre oppdragsgivere med alle spørsmål innen HR og HRM. Det kan dreie seg blant annet om problemstillinger knyttet til:

 • Ansettelse og avslutning av arbeidsforhold
 • Permittering
 • Arbeidsmiljø – HMS – CSR
 • Sykefravær – håndtering og oppfølging av sykmeldte
 • Illojalitet – kravet til lojal opptreden fra de ansatte
 • Konkurrerende virksomhet
 • Trakassering og varsling av kritikkverdige forhold
 • Diskriminering
 • Daglig leders ansvar for HMS
 • Personalhåndbok og stillingsinstrukser
 • Varsling

AKTUELT

Hvordan bør arbeidsavtaler, jobbreglement og retningslinjer tilpasses for å sikre at bedriftens kompetanse/knowhow forblir i bedriften og ikke forsvinner når en ansatt skifter jobb?

Ofte opplever en bedrift at en ansatt slutter og går til en konkurrerende bedrift. Særlig problematisk er det når ”nøkkelansatte” slutter. Det sentrale for bedriften er å minimere skadevirkningene av at ansatte slutter og bedriften bør fokusere på; 1. Hvordan sikre...

les mer