FAGOMRÅDER

 

Bull & Co. består av spesialiserte advokater som til sammen dekker de fleste forretningsjuridiske områder, i tillegg til private rettsforhold som arv og skifte.
Firmaet er satt sammen med større team på følgende hovedfokusområder: