Telekommunikasjonsbransjen

Bull & Co har over flere år bistått ulike bredbåndsleverandører og mobiloperatører. Flere av våre ansatte har erfaring som konsernadvokater, og vi kjenner bransjen og aktørene godt.

Vi har omfattende erfaring med kontraktsrettslige spørsmål som er særlig relevante for bransjen, med kjøp og salg av både aksjer og innmat innen telekom-bransjen, og vi har også god innsikt i regulatoriske forhold. Vi har videre opparbeidet oss god kompetanse med de personvernrettslige spørsmål som er særlig relevante for bransjen, samt åndsverklovens endringer om adgangen til å samle IP-adresser og pålegge ISP-er å blokkere tilgangen for sine kunder til enkelte nettsteder.
På grunn av våre advokaters bransjeerfaring kan vi tilby rask og relevant bistand.

Bull & Cos TMT-team (Teknologi, media og telekom) rykket opp fra Band 4 til Band 3 i rangeringsbyrået Chambers and Partners’ kåringer for 2020 (Europa-utgaven).

Klientene sier følgende om TMT-teamet:

“The team is ‘especially good at handling the balance between legal and business perspectives, finding practical solutions that work in real life.’

“An interviewee points out that ‘their lawyers have extensive in-house experience, which provides an edge to their practice as they are used to providing to-the-point advice.’

“The team is ‘very responsive and practical in their advice.’

AKTUELT

Anette Mellbye og Anne-Sofie Rolfsjord i styrene i Advokatforeningen Oslo Krets

   På årsmøtet i Oslo Krets torsdag 21. mars, ble advokatene Anette Mellbye gjenvalgt i styret for Oslo Krets og Anne-Sofie Rolfsjord i styret for Yngre advokater, Oslo. Styret i Oslo Krets består av følgende medlemmer: Leder: Else-Marie Merckoll, Langseth...

les mer

Hva betyr nye sikkerhetslover for ledelsens personlige ansvar?

Nye sikkerhetslover stiller sikkerhetskrav utover kravene som følger av GDPR. Den eksplosive kombinasjonen av strengere normer, økt ekstern trussel og økt sårbarhet øker det personlige ansvaret for ledende personer. Her er 5 viktige tiltak ledelsen kan og...

les mer

Bull & Co lanserer «Lawyer as a Service»

«BLaaS» er en ny måte å tilby advokattjenester på hvor avtalens omfang og bedriftens kostnader er bestemt mellom Bull og kunden på forhånd. Tjenesten kan sammenlignes med et abonnement, hvor kunden betaler et forhåndsavtalt månedlig beløp for å motta gitte...

les mer

Jenny Sveen Hovda og Kristin Haram Førde markerer seg i Advokatundersøkelsen 2019

Finansavisens årlige advokatundersøkelse er lansert. I årets undersøkelse er partner og leder av faggruppen for immaterialrett og teknologi, Jenny Sveen Hovda, portrettert som en av fire advokattalenter å se opp for i 2019, og partner Kristin Haram Førde er på Topp-10...

les mer