Life Sciences

Life Sciences-bransjen – eller helsenæringen – er en av de mest gjennomregulerte bransjer med mange og ulike krav til godkjenning, markedsovervåking og markedsføring av varer og tjenester. I tillegg har virksomheter som leverer varer eller tjenester relatert til helse ofte behov for å beskytte immaterielle verdier, og de må i mange tilfeller forholde seg til anskaffelsesregelverket fordi kunden normalt er det offentlige.

Bull & Co kan skilte med et av Norges mest kompetente team innen Life Sciences og har et stort fokus på teknologidrevne selskaper. Våre advokater har en kombinasjon av dyptgående innsikt i helseregulatoriske regler, anskaffelsesjus, teknologi og immaterialrett. Gjennom mange års arbeid for ulike aktører i dette segmentet og aktiv deltakelse i fora som Norway Health Tech og The Life Sciences Cluster, har vi også opparbeidet oss omfattende bransjekunnskap. De internasjonale rangeringsbyråene The Legal 500 og Who’s Who Legal  anerkjenner oss som eksperter innen Life Sciences-området.

Våre kunder inkluderer legemiddelselskaper, bioteknologiselskaper, produsenter og distributører av medisinsk utstyr, helsepersonellorganisasjoner og andre som leverer varer og tjenester til helsesektoren. Vi bistår både store, veletablerte internasjonale aktører, samt oppstartsselskaper og selskaper som ser mulighet for å bruke teknologi som er kjent i andre industrier, innenfor helse. I tillegg har vi hjulpet flere oppstartsselskaper i tidlig fase med å legge til rette for kommersialisering, profesjonalisering og vekst.

Vi bistår blant annet med følgende:

 

  • Selskapsetablering og kapitalinnhenting
  • Utvikling av IP-strategi og beskyttelse av immaterielle rettigheter
  • Rådgivning knyttet til «market access» og markedsopptreden generelt
  • Bistand i forbindelse med anbudskonkurranser, herunder utnyttelse av mulighetene for markedsdialog

Rune Nordengen

Partner
Mobil: +47 951 07 590
E-post: rn@bull.no

Andreas Wahl

Partner
Mobile: +47 916 24 345
E-mail: acw@bull.no

AKTUELT

Trygt samarbeid i virustider

WEBINAR 26. MAI 2020 KL. 12:00 - 13:30 Med halve verden på Zoom, Teams, Dropbox og andre samarbeidsplattformer kan det være en ide å vite om kunders og egne hemmeligheter er trygge. Kanskje bryter du regler du ikke visste eksisterte?  La...

les mer

Strålende resultater hos The Legal 500 for 2020

Forsikringsteamet debuterer i rangeringene med en knallsterk Tier 2, Teknologi-, media- og telekomteamet rykker opp fra Tier 3 til Tier 2, og Offentlige anskaffelser debuterer med en solid Tier 3-rangering. Bull & Co høster anerkjennelse med to nye teamrangeringer...

les mer

Salgsreisen: Er virksomheten klar for et møte med kjøpere eller investorer?

For tiden ligger forholdene godt til rette for å selge virksomheter i Norge eller hente inn kapital. Imidlertid er det faktorer som må vurderes for å sikre at et selskap er klar for en slik prosess. Det kan være alt fra behov for noe opprydding til mer fundamentale...

les mer