Dagligvarebransjen

Dagligvarebransjen er preget av sterk konkurranse, der store aktører dominerer. Det er stadig strengere krav knyttet til import av matvarer, merking av opprinnelse, produsent osv., der særlig EU-krav har ført til hyppige endringer for norske aktøre.

Produsenter, importører og distributører av mat og drikke må ha god kunnskap om rammevilkårene, da overtredelser kan føre til betydelige bøter.

Bull & Co bistår alle ledd i verdikjeden knyttet til dagligvarebransjen.

Vi har advokater som kjenner de spesielle krav i lov og forskrift til merking, markedsføring, tariffer, ansvarsforhold, toll- og avgift, konkurranserettslige rammer mv.

Relevante fagområder i tillegg til de spesielle rammevilkårene:

  • Varemerke
  • Design
  • Markedsføring
  • Konkurranserett
  • Agenturlovgivning
  • Selskapsrett og transaksjoner

AKTUELT